Grafiska Företagen

En fjärdedel av de civilgrafiska företagen kommer att nyanställa i höst

Nyhet   •   Aug 16, 2012 09:10 CEST

Bland de civilgrafiska företagen inom grafisk industri uppger en fjärdedel att de kommer att nyanställa under hösten. Det är en ny typ av personal som man söker och som ska bidra till ett ökat täckningsbidrag.  Samtidigt kommer en lika stor andel av företagen att friställa personal.

Företagen tror på en vändning under det andra halvåret då volymerna kom­mer att öka jämfört med årets första sex månader.

I övrigt har de civilgrafiska företagen upplevt en lugn vår och försommar med svagt fallande volymer. Papperskonsum­tionen sjönk med drygt fem procent under årets andra kvartal jämfört med samma period förra året.

Ordervär­dena på hemmamarknaden föll i paritet med volymerna. Ett av fyra företag upplevde att försäljningspriserna föll, övriga rapporterar oförändrat läge. Priserna fortsätter nedåt i det korta perspektivet och volymerna ligger säsongsmässigt lägre än 2011.

Kapacitetsutnyttjandet är nere på historiskt låga nivåer och uppgår till 77 procent på befintlig skiftgång. Det ska jämföras med till exempel förpackningsindustrin som ligger på 90 procent.

Texten är en sammanfattning av Konjunkturläget, Grafiska Företagens Förbunds kvartalsvisa branschekonomiska nyhetsbrev som baserar sig på Konjunkturinstitutets urvalsundersökning och bearbetas specifikt för den grafiska branschen. Översynen visar hur marknaden utvecklats det senaste kvartalet och hur tendenserna ser ut för den allra närmaste framtiden.