Energikontoret i Mälardalen

En hållbar biogasresa

Nyhet   •   Aug 22, 2012 12:53 CEST

Under resan görs ett flertal intressanta stopp för att påvisa goda exempel i Stockholm, Sörmland, Örebro, Västmanland och Uppsala. Självklart sker resan med en biogasbuss!
Första stoppet sker på Statoil i Järna, regionens första publika tankställe för flytande metan. Resan går vidare till Eskilstuna, där deltagarna kommer att få en rundvisning på Eskilstuna Energi och Miljös optiska sorteringsanläggning. Under eftermiddagen visar Valla gård i Katrineholm och Fröstorpsgård i Örebro sina respektive gårdsanläggningar för biogasproduktion, i stor respektive liten skala.

Den 28 september åker deltagarna till Vafab Miljö och Växtkraft för en rundvisning på Gryta Avfallsanläggning. De får också testa att provköra Subarus gasbilar i sin rätta miljö. Rundresan avslutas med en inblick i regionens biogasforskning på SLU och JTI i Uppsala.

Mattias Svensson på Biogas Öst: Det är otroligt viktigt för biogasens regionala utveckling att vi suddar ut kommungränser och länsgränser och lär oss av varandra. Tillsammans blir vi starkare och bättre. Resan är ett ypperligt tillfälle för deltagarna att se och lära sig av varandra. Det finns många goda biogas-exempel i vår region. Vi kommer under resans gång besöka ett par av dem.