Inova

En halv miljon till MCS

Nyhet   •   Dec 23, 2015 15:26 CET

Intresset var stort för Vinnovas erbjudande ”Innovationsprojekt i företag hösten 2015”. Totalt fick de in 734 ansökningar, ett hårt söktryck som ställde höga krav på de sökande som skulle få dela på 90 miljoner kronor.

Inova-företaget Mobile Composite Solutions, som erbjuder en ny typ av mobila, stabila och mångsidiga byggnadsmoduler gjorda av kompositer, var ett av företagen som skickade in en ansökan – och blev ett av de företag som fick den beviljad.

– Vi vet att vi har en intressant produkt och vi har byggt in mycket innovativt i vad vi vill göra med den, säger Göran Frödin, koordinator i projektet och styrelseordförande i MCS.

Bedömningen var att MCS har en innovation med stor potential att ta marknadsandelar, en väl genomarbetad projektplan och resurser i form av erfarenhet, kompetens och utrustning.

– Det ligger månader av arbete bakom en sådan här ansökan. Eftersom det finns ett begränsat antal sidor att fylla gäller det att vara så kärnfull som möjligt så man får med all information som behövs, samtidigt som man vågar vara visionär, säger Göran Frödin.

– MCS har gjort en gedigen insats för att komma i fråga för utvecklingsbidraget från Vinnova. Vi vet att de har en mycket intressant produkt med framtiden för sig och nu kom ett kvitto på att även den svenska innovationsmyndigheten ser potentialen, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

Söker framtiden i forskningen
För att söka innovativa utvecklingsområden som kan förbättra deras produkt vänder sig MCS till forskningen.

– Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår produkt och ansluter oss till forskningen inom området, säger Göran Frödin.

I det forskningsnära arbetet kommer MCS bland annat testa brandegenskaper i ett gemensamt projekt med SP, tillsammans med SAAB Aerospace och Kockums.

– Vi följer även utvecklingen av materialet grafen och deltar i arbetet som medlemmar i det nationella innovationsprogrammet SIO Grafen inom Chalmers.

Ökad personalstyrka
I oktober flyttade MCS in i nya, större lokaler på Örsholmen. Och sedan dess har även personalstyrkan hunnit växa med fyra anställda; Helena Westerlund (försäljning/marknadsföring), Mohammad Alsoliman (produktion), Ahmad Nabo (produktion) och Muntaser Alakraa (konstruktion).

– Byggbranschen är en helt ny värld för mig. Min uppfattning om MCS så här långt är att det är idérikt och det kommer alltid nya saker. Ingenting känns som en omöjlighet här, säger Helena Westerlund, som kommer ha ett stort fokus på försäljning.

Text: Victoria Österberg

Foto: Solstafoto, Fredrik Karlsson