Krinova Incubator & Science Park

En innovationsarena för offentlig innovation

Nyhet   •   Jul 01, 2016 08:12 CEST

Allt äldre befolkning, pressad läromiljö i skolorna och kännbara klimatförändringar. Det är exempel på utmaningar som offentlig verksamhet står inför och för att lösa dessa krävs innovation. Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park och Copenhagen Business School har tillsammans i ett  treårigt projekt utvecklat och anpassat modeller och verktyg för hur forskning, näringsliv och offentliga organisationer kan samverka mer systematiskt för att utveckla nya koncept och innovationer som löser utmaningar i offentlig verksamhet.

Högskolan Kristianstads och Krinovas gemensamma innovationsarena får därmed en ny modul som omfattar bland annat modeller, verktyg och processer för hur man tar en utmaning från idé till bruk i verksamhet och kommersialisering. Den nya modulen omfattar också de regler och lagar man behöver förhålla sig till när den offentliga sektorn ska samarbeta med externa parter.

- Innovationsarbete är sällan en naturlig del i offentlig verksamhet, som därför inte kan lösa utmaningarna själv. För att skapa innovationer behövs nyorientering, nya tankar från andra områden och fler branscher, liksom ny kunskap och risktagande för att radikalt nytt ska utvecklas, säger Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park.

- En nyckel till framgång är samutveckling med hjälp av verktyg för öppen och utmaningsdriven innovation. Innovationsarenan, med sina business designers, får här en viktig spindelroll för att hålla samman, skapa spelregler och en tydlig rollfördelning mellan de samverkande partnerna. Här finns sedan tidigare både erfarenhet och expertis av att rigga projekt mellan akademi, näringsliv och det offentliga, fortsätter Charlotte.

På Högskolan Kristianstad är offentlig innovation av extra vikt då 75 procent av studenterna kommer att arbeta i offentlig sektor när de är färdiga. Verktygslådan som utvecklats inkluderar former för hur dessa studenter kan bli delaktiga och en resurs i de gränsöverskridande utvecklingsprojekten.

Totalt har tio olika utvecklingsprojekt legat till grund för den nya modulen på innovationsarenan för offentlig innovation. Ett av projekten tog utgångspunkt i problemet att vissa patienter i vården drabbas av undernäring i samband med t ex en sjukhusvistelse.

- Där omsatte den nya modulen på innovationsarenan forskning till ett praktiskt utbildningsverktyg som vården nu använder. Landsting, företag och kommuner utvecklade tillsammans utifrån forskning vid Högskolan Kristianstad ett diagnosverktyg med tillhörande utbildningspaket, som hjälper vårdpersonal att bedöma risk för undernäring hos en patient, säger Lena Persson vice rektor Högskolan Kristianstad.

Projektet ”Inkubation för offentlig innovation” har finansierats av Vinnova.

Rapport: Incubation for Public Innovation

Kontakt:

Lena Persson, vice rektor Högskolan Kristianstad, 044-250 39 41,

lena.persson@hkr.se,

Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park, 0708-29 14 34,

charlotte@krinova.se