Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

En mycket solcellsvänlig sommar har vi haft och trenden verkar hålla i sig

Nyhet   •   Jul 24, 2018 12:46 CEST

Solcellerna trivs bra med gör vår jord det? Blir värmen högre på grund av växthuseffekten. 

Är det varma dagar vi upplever bara en bonus? Lite tur som vi behövt länge med kalla somrar och långa vintrar? Eller har det varmare klimatet med andra mer allvarliga orsaker att göra? Ska nämnas det inte ryms med rättvisa att förklara problemet inom ramen för denna framställlning men vi ska ändå skrapa lite på ytan. En anledning är hus solcellskartan ser ut och har förändrats på bara ett år. Och hus solceller och batterier belastas mindre. Solcellerna har haft en mycket bra sommar och man har kunnat alstra ovanligt mycket ström vilket direkt borde ha en effekt på elpriserna genererade av solel. Solen verkar av allt att döma bli något man mer och mer måste räkna med. Och gör. Antarktis smältande glaciärer är ett exempel många gärna vill hålla lång bort i tankens mest gömda vrå. En bister sanning vi lever i och som verkar eskalera snarare än det motsatta. 

Europa har värmeslag och det verkar vara något vi få leva med enligt forskarna.

Hela Europa har värmeslag och många har lidit offer för de höga temperaturerna och många har dött. I Sverige varnas exempelvis gravida och äldre för att vistas i solen för länge eller överhuvudtaget. Det är exempelvis viktigare än förr att ha solskyddsfaktor och av högre grad för att klara stå emot solens strålar. Forskare har varnat för de ökade temperaturerna och att de med stor sannolikhet kommer hålla i sig. För att vända någonting negativt till en yta det kommer skapas innovation på är de olika tekniska innovationer som fungerar med hjälp av solen strålar något som kommer blomstra och gör. Fler är ute efter solceller på taken och solcellsarmaturer på vändplanen än någonsin. Det är allt från solfångare, solceller som värmer vatten, belysning, uppladdning av batterier, apparater i båtar och husvagnar med mera. I dessa dagar har ingen haft problem med solalstringen och de som har solcellsanläggningar genererar mycket sol och vi har haft väldigt många molnfria soltimmar den senaste tiden så det räcker och blir över. I dagarna har vi som ovan nämnts haft temperaturer på upp till 30 grader celsius och det spås att värmeböljan kommer hålla i sig med temperaturer upp till 35-grader. Vissa ställen ska ha haft över 40.1 grader celsius, enligt okänd källa nätet(i), vilket var rekord för att vara i den del av Sverige. De varmare dagarna vi upplever kan ha - men det finns inga forskningsbelägg för detta ännu - med jordens uppvärmning att göra och kommer troligen hålla i sig. Det är samma typ av effekt med växthusproblemet vi kan se med smältande isar i Antarktis. På ett sätt börjar vi alltså med frågan. Är det som många hävdar längre och hetare somrar vi kommer uppleva? Det har i förekommande fall gått snabbt och man kommer behöva omvärdera beslut som tagits kring energiformen nu när den ter sig som den gör...