Sverige-Norge.se

En norsk genomsnittslön ligger på 42 200kr!

Nyhet   •   Dec 08, 2009 16:59 CET

En månadslön på 42 200kr

Att lönerna i Norge är högre än i Sverige är allmänt känt men att de skulle vara mer än 50 % högre förvånar nog de flesta. Vi har granskat siffrorna från svenska Statistiska centralbyrån och norska Statistiska sentralbyrån där en svensk genomsnittslön landar på 27 100 SEK och en norskt genomsnittslön på 34 200 NOK vilket med dagens växelkurs på 1,23448 ger ca 42 200 SEK. Detta utgör en skillnad på 55,8%. Dessutom har du lägre skatt än i Sverige de första åren i Norge. Mer om det kan du läsa på Skatteetatens hemsida.

 

Källor:

http://www.nyheter.sverige-norge.se/en-manadslon-pa-42-200kr

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149087.aspx

http://www.ssb.no/lonn/