Ale kommun

En satsning på trivselledare på rasterna i Ale kommuns grundskolor skall öka trivsel och studiero.

Nyhet   •   Apr 02, 2013 15:09 CEST

Tanken är att aktivera eleverna i lekar och roliga aktiviteter på raster, för att på så sätt öka samspelet och de positiva relationerna mellan eleverna på skolan.

- Det i sin tur tror vi kommer att leda till bättre stämning och trivsel bland eleverna, vilket kommer att få positiva följder för lektionerna inne i klassrummen också, säger Anders Nordgren, utvecklingsledare Sektor Utbildning, Ale kommun. 

Idén till satsningen har kommunen hämtat från ”Trivselprogrammet” (www.trivselprogrammet.se).

På varje skola har ett antal elever (var 8:e flicka och var 8:e pojke i varje klass åk 3-6) utbildats till Trivselledare, dvs. genomgått en Lekkurs. Dessa Trivselledare kommer att ha som uppgift att organisera lekar och aktiviteter på rasterna.

Lekkursen i Skepplanda som genomfördes nyligen var en succé! Eleverna hade väldigt roligt och de skötte sig fantastiskt bra, säger Hans Granberg från Trivselprogrammet.

De pedagoger som deltog samma dag var alla mycket positiva. De tog med sig mycket energi och inspiration tillbaka till klassrummet och skolan.

För mer information kontakta:

Anders Nordgren, Utvecklingsledare

Sektor Utbildning, Kultur och Fritid

0704-320233