Sveriges Kommuner och Landsting

Energianvändningen blir mer effektiv

Nyhet   •   Dec 12, 2013 09:04 CET

Kommunerna och landstingen effektiviserar sin energianvändning framgångsrikt. Det visar en sammanställning som SKL har gjort i samarbete med Energimyndigheten.

Sammanställningen, som presenteras i en ny rapport, visar hur mycket energi kommunerna och landstingen använder i sina byggnader och vid transporter. Mellan 2009 och 2012 har kommunerna och landstingen bland annat minskat energianvändningen i sina byggnader med runt fem procent. Under samma period har det blivit betydligt vanligare att kollektivtrafiken körs med förnybara drivmedel och användandet av miljöbilar har ökat kraftigt (se siffror i faktarutan nedan).

– Det finns en stark politisk vilja hos kommunerna och landstingen att bidra till minskad klimatpåverkan. Resultaten i rapporten speglar det metodiska arbete som många driver för att effektivisera sin energianvändning, säger Håkan Sörman, VD på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– När det gäller användandet av miljöbilar och förnybara drivmedel ligger kommunerna och landstingen klart före samhället i övrigt. Det är positivt. Enligt EU:s energitjänstedirektiv ska kommuner och landsting vara föregångare i att effektivisera sin energianvändning, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Även om rapporten visar på en positiv utveckling, så finns det skillnader i hur mycket kommunerna och landstingen har effektiviserat energianvändningen. Det finns på många håll gott om utrymme för förbättringar.

– Vår förhoppning är att de jämförelser som presenteras i rapporten kan sporra till framgångsrikt lokalt arbete med energi- och klimatfrågor, säger Håkan Sörman.

Fakta

Energianvändning i lokaler (kWh/m2)

2009

2012

Kommuner

201

  187

Landsting

230

  220

Energianvändning i bostäder (kWh/m2)

2009

2012

Kommun- och landstingsägda bostäder

161

152

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

2009

2012

Kommuner och landsting

38%

58%

Andel miljöbilar inkl. lätta lastbilar

2009

2012

Kommuner

35%

46%

Landsting

68% (2010)

76%

Statistiken bygger på uppgifter från Energieffektiviseringsstödet, Miljöfordon Syd och Vägtrafikregistret.

Obs! Vid jämförelse mellan kommunernas och landstingens nyckeltal, ha i åtanke att de har olika förutsättningar vilket gör att nyckeltalen inte alltid är helt jämförbara mellan enskilda kommuner eller landsting.

Ladda ner eller beställ rapporten: "Nyckeltal energi och klimat 2013" från SKL:s webbplats för publikationer (nytt fönster)

Mer om SKL:s arbete med klimat och energi

Hämta högupplöst bild på Håkan Sörman

Hämta högupplöst bild på Erik Brandsma (extern länk)


Kontakt

För mer information:
Andreas Hagnell, handläggare
avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad
08-452 78 66
andreas.hagnell@skl.se

Åke Axenbom, Energimyndigheten
016-554 20 10
ake.axenbom@energimyndigheten.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l

Gilla SKL på Facebook