Inova

Energimyndigheten satsar på Drinor

Nyhet   •   Dec 12, 2016 17:08 CET

Energimyndigheten har fått upp ögonen för Inova-företaget Drinor. Deras innovation erbjuder ett nytt, energibesparande sätt att avvattna biomaterial – och för det får företaget nu ett stöd på drygt fyra miljoner kronor.

– Att bli granskade av en så tung aktör ger en kvalitetsstämpel som vi är oerhört stolta över, säger Carl Romlin, Drinor.

För drygt ett och ett halvt år sedan avslutade Alexander Thelander och Carl Romlin sin tid i programmet Bio Express, ett samarbete mellan Inova och Paper Province med syfte att verifiera affärsidéer. Kort därefter antogs de till Inovas inkubator.

På kort tid har de hunnit med en hel del. Förutom att ha uppgraderat sin labbmaskin har företagets teknik väckt stort marknadsintresse inom skogsindustrin och i dagarna har Drinor fått veta att Energimyndigheten nu väljer att satsa på deras innovation. Företaget får drygt fyra miljoner kronor för att utveckla och genomföra en storskalig kommersialisering av sin innovativa process för att avvattna biomassa.

– Det här innebär att vi kan ta nästa steg i bolagets och teknikens utveckling. Detta är ett jättekliv framåt och vi är enormt glada över att ha fått det här stödet, säger Alexander Thelander.

Energimyndigheten är inte bara en finansiär utan bidrar även med kontakter, marknadsföring och är, enligt Alexander och Carl, ett gott kvitto på att det de gör har en hög standard.

Fullt fokus på att skala upp tekniken

Det var under tiden som studenter vid Karlstads universitet som Alexander och Carl kom i kontakt med Inova och Paper Province, och som senare ledde till en kontakt med Stefan Sobotas innovation. En innovation som frångår det traditionella sättet att avvattna biomaterial genom att tillsätta värme. Istället pressas vattnet ur materialet.

– Vår process innebär en väsentligt lägre energikostnad och är effektivare för att avlägsna vatten än de lösningar som finns på marknaden i dag. Detta leder till stora besparingar vid avvattning och frigör kapacitet vid användning av biomassa som energi, säger Alexander Thelander.

Nu har Drinor fullt fokus på att skala upp tekniken inom ramen för projektet.

– Vi kommer ha störst fokus på det den närmsta tiden, då det är en förutsättning för att ta tekniken till marknaden. Vi har ett stort intresse för vår lösning men vi måste bevisa att den fungerar kommersiellt och med Energimyndighetens stöd har vi nu betydligt bättre förutsättningar än tidigare, säger Carl Romlin.

Många tror på idén – och drivet

Inova, Almi, Paper Province, Vinnova, Länsstyrelsen och Energimyndigheten delar alla samma uppfattning – de tror på Drinors idé. På ett eller annat sätt har organisationerna stöttat idén, både med finansiering och genom rådgivning.

– Det har inte varit speciellt svårt för de stödjande aktörerna att välja att satsa på Drinor. Man har förstått att affärsidén har en stor marknadspotential och man har sett ett starkt team som driver på och får saker att hända. Dessutom ligger Drinors teknik helt rätt i tiden. På många håll i världen letar man efter effektiva metoder för att avvattna olika biomaterial för förbränning och Drinors teknik blir då mycket intressant globalt, säger Britt Lööv, verksamhetsledare på Inova.

jpg-emh_logotyp_cmyk
erbjuder små, innovativa företag med tillväxtfokus ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

”Vi finansierar affärsidéer som är skalbara, innebär kundnytta och löser ett tydligt problem på marknaden. Ett av våra krav är att idén bidrar till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi och vi vill gärna se att förutsättningar ska finnas för att driva företaget mot lönsamhet och
tillväxt.”

För mer information om Drinor och deras avvattningsteknik klicka här.

Text och bild: Victoria Österberg