Enfo

Enfo möjliggör digital innovation på ESAB

Nyhet   •   Mar 02, 2015 10:23 CET

Värdefulla insikter, affärsmöjligheter och tjänster uppkommer vid integration av traditionella produkter, smarta nätverk och tillgängliga tjänster i molnet. Att integrera den fysiska världen med den digitala brukar kallas för sakernas Internet eller ”Internet of Things”. Antalet uppkopplade enheter når 4.9 miljarder under 2015 och förväntas nå 25 miljarder 2020. Tillverkande industri befinner sig i ett paradigmskifte där digitaliseringen håller på att förändra förutsättningarna för möjliga produkter och tjänster genom integrerade enheter, processer och system.

ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial för svetsning och skärning och har mer än hundra års erfarenhet av forskning, utveckling och förändringsarbete. Företaget befinner sig i dagsläget mitt i en stor utvecklingsfas där svetsningen i sig kommer att bli centrum för ett system som underlättar och effektiviserar hela produktionsprocessen. Enfo leder tillsammans med ESABs Global Director of Strategy, Anders Lindh, utvecklingsfasen och Enfos erfarenhet och tankegångar är en viktig komponent för att ta den digitaliserade utvecklingen till nästa nivå.

”- Enfo är ingen leverantör utan har från första början varit en partner i projektet” berättar Anders Lindh.

Svetsning är en fogningsteknik som i långsam takt utvecklats under det senaste århundradet, branschen är hårt styrd med strikta regelverk. Digitaliseringen öppnar nya vägar för att förbättra processer, arbetssätt samt utveckla produkterna. I samarbete med Enfo har ESAB integrerat den fysiska utrustningen med olika informationssystem för att lättare kunna samla information för analys och behandling. Samarbete har fungerat väl och vi på ESAB har stått för svetskunnandet och Enfo för integreringen berättar Anders Lindh.

Då all data från svetsprocesserna samlas in i ett och samma system möjliggörs såväl effektivare arbetsmetoder som optimerade processer. Då data kommer att komma från tusentals svetssystem och kunder blir den samlade bilden en rik källa för utveckling, forskning och analys. Dessutom blir den ett viktigt verktyg i arbetet med förebyggande underhåll och andra tjänster för att driva kundnytta.

”-Jag är imponerad över hur snabb vår partner Enfo är på att förstå och omsätta våra behov till effektiva tekniska lösningar. Nu kan vi utveckla vår plattform för att producera ett flertal nya tjänster för våra kunder. Utvecklingen sker i rasande snabbt tempo, och har under senaste halvåret verkligen börjat accelerera, både hos oss och våra kunder” –Anders Lindh, Global Director of Strategy, ESAB

Genom att koppla på den digitala dimensionen hänger nu processerna ihop och ESABs produkt- och tjänsteportfölj blir mer integrerad i kundens unika produktions- och underhållsprocesser. Nu kan kvalitetssystem, ärendehantering och produktionsplanering totalintegreras vilket ökar effektiviteten, spårbarheten och kvalitéten för slutkunden.

ESAB är medvetna om att konkurrenterna erbjuder liknande lösningar men genom att säkra ett fortsatt samarbete med Enfo är företaget säkra på att gå i bräschen för ett växande affärsområde. Ett affärsområde som skapar värde för kunden-som också tar till sig digitaliseringen. Kunder har sett möjligheterna och har i flera viktiga segment redan börjat kräva system för insamling och analys av data. De nöjer sig inte med det ”gamla vanliga” och ESAB är glada över att kunna bistå med snabbföränderliga produkter.

”- Jag ser fram emot ett fortlöpande samarbete med Enfo vilka varit imponerande med all kunskap och innovationsrikedom de besitter” avslutar Anders Lindh.

Om ESAB:

ESAB är världsledande inom tillverkning av svets- och skärutrustning och tillsatsmaterial. Deras innovativa, världsberömda utrustning och lösningar utvecklas i samspel med deras kunder och byggs med den expertis och den gedigna erfarenhet de har som en ledande global tillverkare. Företaget erbjuder ett mycket omfattande utbud av produkter och lösningar för nästan alla svetsnings- och skärpningsprocesser samt applikationer. De betjänar branscher som tjänar världen.

ESAB-koncernen ägs av Colfax Corporation.

Över ett århundrade har gått sedan ESAB grundades och idag finns de över hela världen. Koncernen är organiserad i följande regioner: Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien-Stillahavsområdet och Indien. ESAB har 8700 anställda och finns representeras i nästan alla länder genom dotterbolag eller agenter. Försäljning och support finns i 80 länder och de har 26 tillverkningsanläggningar i fyra världsdelar.

Läs mer om ESAB Sverige här