IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Engagemang i studentkårer fungerar som en språngbräda till arbetsmarknaden och politiken

Nyhet   •   Feb 17, 2016 08:35 CET

Att väljas in som ledamot i fullmäktige vid en studentkår underlättar inträdet på arbetsmarknaden för universitetsstudenter. Det visar en ny studie från IFAU.

Det är en vanlig uppfattning att engagemang i föreningar är en språngbräda för unga människor såväl till yrkeslivet som till en politisk karriär. Men det är mycket svårt att veta om det är föreningsengagemanget i sig som spelar roll, eller om de föreningsaktiva har andra egenskaper som också gör det lättare att få jobb eller politiska uppdrag. Rapportförfattarna visar i sin analys av kandidater till studentkårsfullmäktige vid tre stora universitet att engagemanget faktiskt tycks spela roll.

Fler studentkårsaktiva har jobb på kort sikt

Det går fortare för dem som varit ledamöter i studentkårsfullmäktige att komma in i arbetslivet. Sannolikheten att ha ett jobb på ett års sikt ökar med ungefär 20 procentenheter, och på tre års sikt ökar också sannolikheten att ha ett välbetalt arbete med omkring 10 procentenheter.

− Effekterna är stora åren direkt efter studierna. Däremot är de kortlivade eftersom andra studenter kommer i kapp inom några få år, säger Martin Lundin.

Ökad sannolikhet att kandidera i allmänna val på kort och lång sikt

De som varit med i studentkårsfullmäktige kandiderar också oftare i allmänna val. Sannolikheten att i framtiden kandidera i val till riksdag, landsting eller kommun ökar med ungefär 6 procentenheter.

− Till skillnad från effekterna på arbetsmarknadsutfall är effekterna på att delta som kandidat i allmänna val långsiktiga och lever kvar åtminstone ett decennium efter kårvalet, säger Pär Zetterberg.

Resultaten gäller inte bara för studenter som kandiderat för ett traditionellt parti som finns representerat i riksdagen, utan även för studenter som engagerat sig i partier som inte har en direkt koppling till ett specifikt riksdagsparti.

Om undersökningen

Rapporten baseras på omkring 5 000 studenter som kandiderade i kårval vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm 1982–2005. Kandidatlistor och resultat i kårval kopplas till registerinformation från Statistiska centralbyrån om exempelvis sysselsättning, löner och kandidatur i allmänna val fram till och med 2010. Författarna jämför dem som precis kom in i studentkårsfullmäktige med dem som kandiderade men som med liten marginal inte kom in.

Kontaktinformation

IFAU Rapport 2016:3 "Kåren och karriären: studentpolitiken som språngbräda" är skriven av Martin Lundin, IFAU, samt Oskar Nordström Skans och Pär Zetterberg vid Uppsala universitet. Rapporten är en sammanfattning av IFAU Working paper 2013:14 och IFAU Working paper 2016:2.

För mer information kontakta Martin Lundin (martin.lundin@ifau.uu.se, 018-471 60 59), Oskar Nordström Skans (oskar.nordström_skans@nek.uu.se, 018-471 51 26 ) eller Pär Zetterberg (par.zetterberg@statsvet.uu.se,
018-471 37 95).