HBM

Enkel mätteknik kan minska takkollapser i vinterns snö

Nyhet   •   Nov 23, 2011 13:15 CET

Förra vintern kollapsade 180 stora byggnader som mathallar, arenor, idrottshallar och ridhus runt om i Sverige eftersom de inte klarade de stora snömängderna, enligt en rapport från Boverket. Även 4 000 lantbruksbyggnader drabbades av skador, vilket resulterade i hundratals miljoner kronor i försäkringsersättningar. Orsaken till takrasen var byggnadernas brister i kombination med stora snölaster.

Det första snöfallet har redan skett i norra Sverige och förra vinterns snöproblem kan snart vara här igen. Mätteknikföretaget HBM menar att många av takrasen kan undvikas genom att införa enkel och kostnadseffektiv övervakning av belastningen på byggnaders takstrukturer med hjälp av standardiserad mätteknik, som annars används i t ex industriella miljöer.

-          Genom att installera givare som mäter längdförändringar i befintliga konstruktioner på byggnader kan förra årets snökaos med kollapsade tak undvikas.  Att installera ett enkelt mätsystem tar mindre ungefär en dag och materialkostnaden för en mätpunkt är cirka 10- 15 000 kronor. Det kan vara en billig försäkring mot skador på både människor och utrustning, Joachim Lehnert på HBM i Sverige.

HBM har erfarenhet av liknande installationer i bland annat Tjeckien, som också drabbas av stora snömängder på vintern. Flexibiliteten i HBMs moderna mätdatainsamlingssystemen gör att de enkelt kan tillämpas även på denna typ av lösningar.

Mättekniklösningar för att övervaka snöns påverkan på byggnader är lätta att eftermontera på en befintlig byggnad. Detta kan ske genom att fästa enkla töjningssensorer, SLB, som mäter längdförändringar i byggnadens bärande metallkonstruktioner. Hur många givare som behövs beror på byggnadens storlek och konstruktion. Givarna kopplas sedan till en mätförstärkare med display, som kan följas av en person med ansvar för byggnadens skötsel. Mätförstärkaren kan programmeras utifrån de gränsvärden som finns för byggnaden och indikera med alarm när gränsvärdena uppnås.

-          Mätning och övervakning av snöns effekt på byggnaders takkonstruktioner löser visserligen inte problemet med brister i konstruktionerna, men kan varna i tid innan något händer så att fastighetsägaren kan vidta åtgärder för att få bort snön.  Med rätt mätning blir det också lättare att tidigt upptäcka brister i byggnaders konstruktion för att kunna åtgärda dem på sikt, avslutar Joachim Lehnert.