Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Enkelt test förutsäger om gravida kommer att föda för tidigt

Nyhet   •   Jul 25, 2012 13:50 CEST

Läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har utvecklat en metod som förutsäger om gravida som har tidiga värkar kommer att föda för tidigt. Metoden ger nya möjligheter att skjuta upp förlossningar och förbereda behandling för barn som föds för tidigt.

Med hjälp av en nyutvecklad metod går det nu att med 75-80 procents träffsäkerhet förutsäga om en gravid kvinna med tidiga värkar kommer att föda inom sju dagar. Metoden som utvecklats vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet öppnar upp för tidigare och bättre vårdinsatser åt för tidigt födda barn.
– Om det här visar sig stämma lika bra i andra studier så innebär det att vi har en enkel metod, som inte kräver några invasiva ingrepp, som snabbt ger oss ett svar om en kvinna kommer att föda för tidigt, säger Panagiotis Tsiartas, specialistläkare inom Kvinnosjukvården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Perinatallaboratoriet.

Enkel metod som snabbt ger svar

Metoden bygger på ett nyutvecklat blodprov, som undersöker två specifika proteiner i kvinnans blod, och en ultraljudsundersökning där läkarna mäter livmoderhalsens längd. Utifrån detta kan läkarna sedan räkna ut risken för att en kvinna kommer att föda inom sju dagar.
Att veta när kvinnan kommer att föda är särskilt viktigt vid förlossningar som sker innan vecka 37 i graviditeten eftersom så för tidigt födda barn riskerar att bli allvarligt sjuka på både kort och lång sikt. För att hinna ge kvinnan kortison, som påskyndar fostrets lungutveckling och skyddar hjärnan, är det därför praxis att fördröja förlossningen ett par dagar. Genom att förutsäga födseln kan denna typ av behandling sättas in ännu tidigare vilket ger barnet bättre förutsättningar att slippa vissa komplikationer.

Den nya metoden är utvecklad utifrån resultaten i en studie som Panagiotis Tsiartas har gjort tillsammans med Bo Jacobsson, överläkare inom Kvinnosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och docent vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet. I studien studerade de 142 gravida kvinnor som mellan 1995-2005 sökte till Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av tidiga värkar, utan att vattnet hade gått. Studien genomfördes vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Foto: TV4