Poolia

Enklare beräkna semesterlönen nästa år

Nyhet   •   Okt 20, 2009 18:14 CEST

Lagom till nästa sommarledighet ändras semesterlagen. Då får arbetstagare sin vanliga semesterlön under semestern samt ett semestertillägg. Men den gamla procentregeln avskaffas inte helt.

Den nya semesterlagen innehåller en så kallad sammalöneregel. Denna regel innebär att arbetstagaren under semestern får sin ordinarie månads- eller veckolön samt ett semestertillägg.

Procentregeln, som fram till idag var grundläggande för beräkning av semesterlön, avskaffas förvisso inte, men förenklas betydligt. Den behålls endast för de fall där den nya semesterlöneregeln inte kan användas.

I den nya semesterlagen avskaffas den särskilda beräkningen av semesterlön för sparad semester. Reglerna för när semester intjänas under frånvaro, semesterlönegrundande frånvaro, förenklas genom att frånvaro på grund av sjukdom och arbetsskada som längst blir semesterlönegrundande i ett helt intjänandeår i stället för två.

Sist men inte minst får korttidsanställda och hemarbetande arbetstagare bättre möjligheter än tidigare till betald semester.

Förändringarna ingår i regeringens regelförenklingsarbete och innebär att reglerna förtydligas, förenklas och moderniseras. Dessutom kommer lagen att överensstämma med EG-rätten.

Regelförenklingarna kommer framförallt att påverka arbetsgivarna. Som anställd kommer man inte att märka någon större skillnad med den nya lagen som träder i kraft den 1 april nästa år.