Upplands-Bro kommun

Entreprenöriellt lärande sprids bland lärarna i Upplands-Bro

Nyhet   •   Aug 16, 2013 14:35 CEST

Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som enligt läroplanen ska genomsyra lärandet i skolan. Under torsdagsförmiddagen fick kommunens grundskolelärare och rektorer därför delta i ett seminarium om entreprenöriellt lärande.

Enligt läroplanen ska entreprenöriell pedagogik genomsyra lärandet i skolan. Men det handlar inte om att göra företagare av eleverna utan är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, själv¬ständighet, kreativitet, sam¬arbetsförmåga och mod. Till exempel ska undervisningen vara livsvärldsbaserad och gränsöverskridande och eleverna ses som medarbetare till varandra och är en del i bedömningen av det arbete som utförs.

Tjustaskolan jobbar aktivt med den entreprenöriella pedagogiken och Broskolan deltar sedan ett år tillbaka i ett forsknings- och utvecklingsprojekt kring entreprenöriellt lärande. I projektet deltar Umeå Universitet och under torsdagsförmiddagen höll Åsa Falk-Lundqvist, universitetslektor på pedagogiska institutionen på Umeå Universitet, en föreläsning om vad entreprenöriell pedagogik är och hur man kan jobba med det.

– Entreprenöriellt lärande ska genomsyra lärandet och det här är ett sätt att sprida kompetensen till alla, berättar Pernilla Malmström, utvecklingsledare på Utvecklingskontoret.

Efter att Pernilla Malmström välkomnat samtliga deltagare tog Åsa Falk-Lundqvist över.

– Mitt mål är att ge er en bild av vad det här handlar om så att ni kan fortsätta diskutera det här, inledde hon.

Under två timmar fick åhörarna lyssna till hur samhällets utveckling påverkat undervisningen i skolan och Åsa Falk-Lundqvist ställde även ett antal retoriska frågor.

– Varför ska eleverna räcka upp handen när de kan? De är ju där för att lära och ändå skäms de när de inte kan?

Flera åhörare nickade instämmande. Att börja jobba utifrån en entreprenöriell pedagogik i skolan är ett förändringsarbete och enligt Åsa Falk-Lundqvist är ledarskapet avgörande.

– Man måste bli medveten om vad man har i kroppen, vilka normer, värderingar och synsätt som finns där och vilka man egentligen vill ha. För det krävs pedagogiska samtal mellan er lärare, och rektorer som ser till att ni får tid att samtala. Dessutom kräver entreprenöriellt lärande starka ledare som kan hålla igång processerna i klassrummet.

Som avslutning på förmiddagen berättade Broskolans rektor, Tuula Tähkäaho, tillsammans med sin entreprenöriella grupp, hur de arbetar för att göra begreppet till verklighet på skolan.

– Det handlar om kommunikation och vi lär oss nya sätt att kommunicera med varandra, med eleverna och med föräldrarna, vi är inte i mål men vi jobbar på med det här, berättade hon.

Projektet på Broskolan kommer att pågå tre år till. Övriga skolor i kommunen kommer att fortsätta arbeta med entreprenöriellt lärande utifrån läroplanen och de styrdokument som finns. Under torsdagens seminarium deltog ungefär 250 personer från Utbildningskontoret. Förutom lärare och rektorer fanns även skolhälsovården och resursteamet på plats.