Envac

Envac installerar världens största avfallssystem i Bergen

Nyhet   •   Okt 03, 2016 22:13 CEST

Bergens kommun beslutade 2006 att bygga ut fjärrvärmen i centrum. Detta öppnade möjligheter även för andra infrastruktursatsningar som att ett underjordiskt avfallstransportsystem, sopsug, installeras och att vatten- och avloppsnätet renoveras samtidigt som det byggs en ny spårvagnslinje.

Ett av Norges största kommunala renhållningsföretag, BIR som ägs av Bergens kommun och åtta andra kranskommuner köpte ett underjordiskt sopsugsystem för de centrala delarna av Bergen samt 10 års drift och underhåll. Det svenska miljöteknikföretaget Envac AB tog hem ordern för etapp 1 och nu också för etapp 2. Detta är den enskilt största ordern i Envacs historia.

Avfallsinsamlingssystemet kommer att transportera 30 ton avfall varje dag i rörsystem under mark med hjälp av vakuumteknik (luft). Systemet kommer att samla in avfall från både stadens bostäder och kommersiella verksamhet.

Enligt Envacs Koncernchef, Joakim Karlsson, är detta ett genombrott för installationer av sopsug i känsliga innerstadsmiljöer. – Vi gör bedömningen att den här typen av installation kommer att bli aktuell för många fler städer som vill ha en modern och snygg stadsmiljö och samtidigt slippa hantera avfallet öppet på gator och torg, säger han.

Terje Strøm VD på BIR Nett AS menar att installationen kommer att hjälpa staden Bergen, känd som "Porten till fjordarna", att bli en av världens ledande städer i hållbar utveckling. "Vår prioritet är att leverera ett Bergen som inte bara är grönare, mer behagligt och mer hygieniskt för dem som bor i området nu, utan också för våra barn och våra barns barn. Genom att använda ett Envac system framtidssäkrar vi staden Bergen och gör det till en mer hållbar och innovativ plats att leva och arbeta i. Detta är framtiden för städer över hela världen och vi är stolta över att Bergen blir en av föregångarna.”

Joakim tillägger: "Vi är också väldigt glada och stolta över att ha fått uppdraget att leverera världens största sopsugssystem och att få spela en så stor roll för staden Bergen. Vi är mycket entusiastiska över framtiden för avfallsinsamling i moderna stadsmiljöer."