Samhällsbyggarna

Erik Hellqvist- Mentor i Samhällsbyggarnas mentorprogram

Nyhet   •   Aug 09, 2017 12:50 CEST

Mentorskap syftar till att öka deltagarnas personliga och yrkesmässiga utveckling, skapa ett kunskapsutbyte och ett utökat nätverk mellan personer i samhällsbyggnadssektorn. Genom kunskapsutbyte och ett brett nätverk kan Samhällsbyggare och Samhällsbyggarna bidra till framtidens hållbara samhälle. Såhär beskriver Erik Hellqvist sig själv och sina tankar om samhällsbyggande och mentorskap.

"Nybliven ”pensionär” efter 40 år i branschen varav de sista 21 åren som Vd. Efter civilingenjörsexamen på Chalmers 1976 började jag på ABV som sedan blev NCC. Där jag var i 19 år. De första fem åren arbetade jag i produktionen runt om Göteborg. När företaget fick ett miljardprojekt i Baghdad åkte hela familjen ned dit. Jag ansvarade där för produktionsplanering och logistik under två år. Därefter fortsatte utlandsäventyren som Homeservicechef för ett vattenkraftsprojekt i Ecuador. Det fortsatte sedan med en marinbas i Colombia. Därefter ingick jag i förhandlingsdelegationen för ett vattenkraftsprojekt i Uri, Indien. Det var ett konsortium med Skanska som också var sponsor. Efter att vi erhöll det projektet blev jag Tekniska Chef på plats i Kashmir.

Efter hemkomsten fick jag uppgiften att ”slakta” ett antal projekt runt om i Europa. Det sista jag gjorde på NCC var att ansvara för prekvalificering och anbud till Öresundsförbindelsen. Där vi fick Tunnelprojektet.

1995 började jag som vd på Fundia Armering i Halmstad, tidigare Halmstad Järnverk och nuvarande Celsa Steelservice. Där var jag fram till 2002. Under den perioden stärktes marknadspositionen genom en strukturering av vidareförädling till att täcka in hela Sverige.

2002 började jag som Vd på Svensk Byggtjänst och var där fram till min 65-årsdag sommaren 2016. En period som var präglad av att få en stabil ekonomi, flytta fram kommunikation samt digitalisera. För ett hållbart samhällsbyggande.

Fortsatt utveckling av branschen och hållbart samhällsbyggande ligger mig varmt om hjärtat.

I mitt pensionärsskap ingår styrelseuppdrag i Buildsafe och Norrlands Trähus. Jag har därför möjlighet att ställa upp som mentor i begränsad omfattning. Om adepten/erna känns rätt."

Läs om vårt mentorprogram här och mer information om Erik och de andra mentorerna hittar du här!