iCore Solutions AB

Ett framgångsrikt år med många nya kunder!

Nyhet   •   Feb 25, 2014 10:00 CET

iCore-baserade lösningar har levererats i många olika skepnader, till företag i olika branscher med stor geografisk spridning. Vi har levererat allt från små e-business kommunikationslösningar till omfattande integrationslösningar.

Nedan kan du se ett urval av kunder som tillkommit under det senaste året:

Academic Work, Arbetsgivarverket, Berkeley, Brottsförebyggande Rådet, Dustin, Eberspächer Exhaust Technology, Energimarknadsinspektionen, Försäkringskassan, Gnosjö Konstsmide, Gävle Kommun, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan Dalarna, Inspektionen för Vård och Omsorg, Institutet för Rymdfysik, Johnson Metall, Kammarkollegiet, Kemikalieinspektionen, Kravattindustri Atlas, Landstinget i Uppsala Län, Landstinget Västmanland, Lantmäteriet, Lerums Kommun, Lidingö Stad, Luleå tekniska universitet, Läkemedelsverket, Mole Valley Farmers, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Mölndals kommun, Nobia Danmark A/S, Nobina Sverige AB, PMC Group, Regeringskansliet, Reka Rubber OY, Rättsmedicinalverket, Scandinavian Business Seating, SF BIO, SMHI, Smittskyddsinstitutet, Statens Energimyndighet, Statens Jordbruksverk, Statens Skolinspektion, Statens Skolverk, Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, Statskontoret, Styrelsen för Ackreditering och Treknisk Kontroll, Svedbergs, Svenska EFS-rådet, Svenska Kraftnät, Sveriges Geologiska Undersökning, Thomas Beton Poland, Universitet-och Högskolerådet, VINNOVA, WEX Photographic.

2013 blev resultatmässigt ett bra år med en omsättningsökning på 19% och god lönsamhet. Vi vill tacka alla våra nya kunder för ert förtroende. Vi vill även tacka alla våra partners för ett bra jobb! Vi ser ett ökat behov av, och intresse för, pålitliga och ekonomiskt fördelaktiga affärsintegrationslösningar – vi ser fram emot ett lika framgångsrikt 2014!