Stephen Hinton Consulting

Ett klimatåterbäringstillägg skall göra Sverige fossilbränslefritt och blomstrande senast år 2050

News   •   May 23, 2014 15:08 CEST


Till Klimatriksdagen 2014 lägger The Swedish Sustainable Economy Foundation en motion på införandet av ett klimatåterbäringstillägg på användning av fossilbränslen. Det kommer att kosta att införa fossilt kol i ekonomin. Klimatåterbäringstillägget, i likhet med trängselskatten, höjs ju mer fossilbränslen (fossilt kol) som köps in, direkt eller indirekt. Pengarna återbetalas till medborgarna via skattekontot och säkerställer att köpkraften bibehålls.

Säger styrelseordförande Bo Bergman: DN-artikeln den 10 maj där 23 forskare från universitet och högskolor tillsammans föreslår ett ”utsläppsmoratorium”, med innebörden att inga politiska beslut får tas som ökar utsläppen av växthusgaser, understryker allvaret i nödvändigheten att ändra kurs för att rädda miljön. Uppropet har dock fått kritik för att det innebär en politisk detaljstyrning av ekonomin. Stiftelsen har tagit hänsyn till detta och föreslår en enkel och effektiv lösning som innebär att produkter och tjänster som är skadliga för miljön blir dyrare, medan hållbara (ekologiska) lösningar blir billigare. Återföringen av intäkterna från klimat- och miljöavgifterna är den detalj som tidigare har saknats för att medge användning av tillräcklig starka styrsignaler utan att skada köpkraften i ekonomin. Den bakomliggande principen är att individer som agerar på en fri marknad kan lösa problemen på ett effektivt sätt – om bara rätt förutsättningar finns.

Stiftelsen inbjuder intresserade till ett gratis webinarium, klockan 19:30 den 27 maj, där motionen och den föreslagna ekonomiska styrmekanismen förklaras närmare.

Anmälning och mer information finns på Stiftelsens hemsida.

Anmälan: Följ länken här.

Hemsida: http://tssef.se

För mer information: Motionen http://tssef.se/?p=732

Webinar:http://tssef.se/?p=743

Klimatriksdagen: http://klimatriksdag2014.se/

Kontakt: Ordförande Bo Bergman 073 218 81 77