Interim Search AB

Ett uppdrag under förändring

Nyhet   •   Dec 19, 2015 11:35 CET

Interim Management utvecklas i rasande takt. Inte bara ur ett kundperspektiv och att fler tar det aktiva valet att börja arbeta som interimskonsulter. När jag började arbeta med rekrytering av interima chefer, över sju år sedan, var uppdraget helt annorlunda jämfört med idag.

Då handlade min roll om att hitta en person som uppfyllda baskraven. Det vill säga, hitta en kandidat som hade arbetat som exempelvis CFO på ett tjänsteföretag, var tillgänglig omgående, kostade under klientens budget och var intresserad av det interministska uppdraget. I takt med att den svenska marknaden för tillfälliga chefer och specialister har utvecklats har även vårt uppdrag som rekryterare förändrats. Idag är kandidatunderlaget mångfaldigt större än vad det var då och i takt med att urvalet förbättras så ökar även klienternas förväntansbild. Idag handlar det således inte om att hitta en kandidat, det kan alla med ett LinkedInkonto göra, utan att kunna utvärdera hela marknaden av interimskonsulter och presentera ett urval med de bästakandidaterna för uppdraget. Gärna 3-5 personer. Klienternas förväntan har även ökat vad gäller hastigheten i tillsättningarna varpå vi som rekryterare utmanas i såväl precision som hastighet i vår leverans. Så var det inte tidigare.

Vi har anpassat hela vår verksamhet efter ovanstående, det vill säga kunna möta efterfrågan på att leverera rätt kandidater för uppgiften, snabbt. Att vi har exceptionell bra täckning på kandidatsidan gör dessutom att vi kan konkurrensutsätta konsulterna och därmed också leverera till marknadsmässiga priser. Min bedömning, utan att slå mig alltför mycket på bröstet, är att konkurrenterna inte mött utvecklingen på samma sätt och att det är stark bidragande faktor till att vi dubblar vår omsättning från 15 MSEK till 30 MSEK i år. Det känns fantastiskt roligt.

I samma andetag vill jag säga att det roliga bara har börjat. Vi har nämligen växlat upp rejält för att år 2016 ska bli året då verksamheten verkligen lyfter. Vår tillväxtplan innefattar att satsa ännu mer resurser på att göra Interim Search till en attraktiv samarbetspartner för interima rekryteringar. Vad innebär det mer konkret? Bland annat har vi satsat två år (!) på att utveckla ett verksamhetsledningssystem som kommer att gå live i januari 2016 och som kommer utgöra navet i hela organisationen. Det tillåter oss att leva upp till krav om ISO-certifieringar, miljöcertifikat, hantera risker och skala upp och styra verksamheten på en helt ny nivå. På temat risk har vi under året infört obligatoriska bakgrundskontroller som troligtvis är marknadens mest ambitiösa. Det ökar tryggheten för alla involverade, inte minst för kunden, vilket är en viktig aspekt som ytterligare ska stärkas under det kommande året.

Andra framsteg, de viktigaste, är att vi lyckats attrahera flera nya kollegor som kommer stärka vår kompetens och påtagligt öka vår leveranskapacitet. Jag som VD är oerhört stolt över att vi fått med dessa högkalibriga personer på vår resa och ser fram emot att berätta mer om personerna –men jag får hålla mig. Det kommer mer information om detta inom kort. En sak kan jag avslöja: vi kommer med största sannolikhet ha störst organisation i Norden av de aktörer som fokuserar på Interim Management.

Ett uppdrag under förändring –vad innebär detta för den närmsta framtiden? Jag är övertygad om att Interim Management kommer att fortsätta att växa och bli en tydligare del av svenska bolags humankapitalstrategi. Vi på Interim Search är redo att inte bara leverera på dessa behov utan även att driva utvecklingen framåt på ett tydligt sätt. Vi märker av det redan nu, hur vi i dialoger med kunder introducerar Interim Management som ett alternativ som de inte tänkt på. Det har resulterat i att vi tillsatt ett större spektra av roller i år jämför med tidigare. Affärsområdeschefer, CFO i Tyskland, Säljchef, Kreditchef, VD i Spanien, IR-chef, Presschef, Produktchef och Produktionschef för att nämna några. Det ligger i vårt uppdrag framgent att bli ännu mer konsultativa i vår roll som Rekryteringskonsulter.

Med de orden så vill jag avslutningsvis tacka alla klienter, kandidater och samarbetsparters, våra anställda, vår Board of Advisory och alla andra som hjälper oss i att utveckla branschen. Jag vill även tacka våra branschkollegor som håller oss framåtlutade och på tårna.

Hoppas att ni alla som läser detta får ett riktigt bra avslut på året och en stark start på 2016!

Med vänliga hälsningar,

Stefan Granqvist

VD Interim Search