SvenskPress.se

Etteplan informerade om CE-märkning

Nyhet   •   Jun 03, 2013 10:10 CEST

Torsdagen den 30 maj bjöd Etteplan sina kunder till frukostseminarium med föredrag om CE-märkning. Peter Holmberg från SMP, Svensk Maskinprovning, berättade mer om kraven och besvarade deltagarnas frågor.

En gedigen frukost stod uppdukad för de morgonpigga deltagarna som tagit sig till Etteplans lokaler för att ta del av information kring CE-märkning och maskindirektivet på torsdagsmorgonen. Efter mackor, färsk frukt, muffins och kaffe spetsades öronen och Mats Reidler, Etteplans platschef på Gävlekontoret, tog till orda och välkomnade alla till dagens seminarium. Han uppmärksammade även de deltagande att hålla öron och ögon öppna för framtida föreläsningar hos Etteplan. 

Därefter fortsatte Peter Holmberg, certifierare på SMP, att berätta om CE-märkning. Han förtydligade innebörden och vem som står ansvarig i en tillverkning. De fyrtiotalet seminariedeltagande kom från varierande branscher och företag som Sandvik, Erasteel, Ericsson och Jemedic. Frågorna var många och ämnen som berördes var bland annat hur man kontrollerar äktheten i en CE-märkning, hur reglerna fungerar vid import av maskiner och vad som gäller vid CE-märkning av en produktionslinje.
– CE-märket visar för ansvarig myndighet att produkten omfattas av och uppfyller minst ett EG-direktiv och att det finns en tillverkare som tagit på sig tillverkaransvar, berättade Peter. Maskiner och utrustningar som används på arbetsplatser omfattas av ett EG-direktiv om arbetsutrustningar. 

Efter Peter fortsatte Maria Andersson, uppdragsledare på Etteplan, med att presentera exempel på Etteplans kunduppdrag och hur de löst deras specifika önskemål och krav. Ett exempel var Lantz Järn & Metall som hanterar, förädlar och återvinner värdefulla metaller ur metallskrot.
– SMP utförde en riskanalys av deras arbetsplats och en av åtgärderna som krävdes var en bruksanvisning för deras produktionslinje, presenterade Maria. Där gick vi in och hjälpte dem ta fram en bruksanvisning som uppfyllde de säkerhetskrav som gällde.Ett annat exempel var kunden Proflute som fick hjälp att upprätta dokumentation för tre enskilda maskiner. 


Avslutningsvis förstärkte Mats Reidler på Etteplan fördelarna med att kontrollera och CE-märka maskiner, produkter och produktionslinjer i sin verksamhet.
– Att satsa på EHS och CE-märkning innebär inte bara en säkerhet utan det ökar även attraktionskraften som arbetsgivare, vilket leder till mer konkurrenskraft som i sin tur leder till en bättre ekonomi.


För mer information kontakta:
Mats Reidler
Mobil 070-377 48 99
mats.reidler@etteplan.com
__
Etteplan erbjuder ingenjörstjänster och teknikinformationslösningar åt globala tillverkare av industriutrustning. Etteplan är specialiserade på att höja effektiviteten på teknik- och produktutvecklingsprocesser såväl som på att öka produkters konkurrensfördelar under alla steg av produktens livscykler. Företaget har 1 800 ingenjörer och specialister varav cirka 1 080 i Finland, 460 i Sverige, 80 i Nederländerna och 150 i Kina. De är marknadsledare i Finland och bland de största företagen inom branschen i Sverige. 
www.etteplan.com