Sveriges Konsumenter

EU avslöjar brister i Sveriges skydd av konsumenter

Nyhet   •   Maj 29, 2012 15:06 CEST

Idag presenteras EU:s resultattavla för konsumentmarknader. Syftet med resultattavlan är att kartlägga hur EU:s inre marknad fungerar för konsumenterna och visar land för land hur det är att vara konsument i Europa idag.

Enligt resultattavlan har villkoren för att vara konsument i Sverige förbättras marginellt från förra mätningen.

Men vissa av resultaten är oroande:

Oroliga konsumenter och osäkra produkter
En ökande andel (25 procent) av svenska konsumenter anser att många produkter som säljs idag är osäkra eller farliga. Denna siffra har gått upp 5 procentenheter från förra mätningen. Samtidigt är Sverige bland de länder i mätningen som kontrollerar minst antal handlare då det gäller produktsäkerhet. Men hela 38 procent av återförsäljarna har fått klagomål från konsumenter som tycker att deras produkter inte är säkra. Det är den högsta andelen i hela EU.

Sveriges Konsumenter anser att konsumenterna ska kunna lita på att produkter är säkra, och att tillräckliga resurser avsätts för marknadskontroll. En utveckling där allt fler produkter anmäls som farliga och inte tillräckligt med kontroller görs är oroande.

Mindre än hälften vet sin rätt
På frågan om man har rätt att reklamera en kyl som är defekt och går sönder efter 18 månader svarar endast 49 procent av svenska konsumenter rätt. Det vill säga att man har rätt att reklamera den i och med reklamationsrätten gäller tre år från köptillfället. 49 procent är lägre än genomsnittet i EU.

Detta är ett tydligt tecken på att det krävs mer konsumentutbildning - att konsumenter vet om sina rättigheter är en förutsättning för en rättvis och välfungerande marknad!

Läs hela undersökningen på Europeiska Kommissionens webbplats