NS Sensus

EU-kommissionen får avgörande frågeställningar från Assar Fager

Nyhet   •   Feb 03, 2013 11:31 CET

Rättssäkerhet är av synnerligen stor vikt även vid gränsöverskridande vård och då synnerligen för svenska skattebetalare som betalat för EU-rättigheten till fri rörlighet sedan 1995. Efter många års insikter i hur verkligheten är för skattebetalarna tillskriver nu idag Assar Fager EU-kommissionen utifrån rättssäkerhetsfrågor som är av synnerligen största vikt för allmänheten i Sverige.

Svenska förvaltningsdomstolar följer likt en danspartner vad FK senast anser. När FK 2012 erkände att deras avslagsmotiv varit felaktiga under ca.5 år, så fattade domstolarna inte beslut på inneliggande handlingar utan återsände målen till FK så att myndigheten FK skulle få ompröva utifrån de nya tidigare helt okända administrativa avslagen.

Det är en verklighet i Sverige av idag att rättssäkerhet för skattebetalarna i Sverige vid gränsöverskridande vård handläggning inom Försäkringskassan och förvaltningsdomstolar icke alls är rättssäker handläggning dvs. i strid emot av Sveriges riksdag beslutat!

Du läser mera via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2013/02/03/2013-02-03-eu-kommissionen-far-avgorande-fragestallningar-fran-assar-fager/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/