B3IT Healthcare AB

EU-projekt styrs från Uppsala

Nyhet   •   Nov 07, 2011 13:52 CET

It-baserad journalföring och patient empowerment. Treåriga EU-projektet Sustains koordineras från Uppsala av Benny Eklund.

Kontraktet för projektet ska just skrivas på, efter sommarens förhandlingar och en tuff konkurrenssituation med andra projekt, under våren. Den sjunde januari sjösätts Sustains som alltså leds från Uppsala men omfattar 16 europeiska organisationer i elva länder. 

70 miljoner ligger i potten, varav EU-kommissionen står för hälften. 

– Projektinnehållet ligger helt i linje med kommissionens digitala agenda om patient empowerment, konstaterar Benny Eklund.

Projektet har tre huvudmål:

  • Högre medicinsk säkerhet. Genom att patienter har tillgång till journaler, vårdgivares anteckningar och exempelvis förändringar av medicinering, ska korrekt behandling kunna säkerställas i högre grad.
  • Högre effektivitet för sjukvården. Det huvudsakliga incitamentet för vårdgivare. Genom att patienten själv kan kontrollera vissa uppgifter ska den administrativa belastningen på vården minska.
  • Stärka patientens ställning. Patienten får själv makt över och insyn i de dokument som behandlar denne. 

I dagarna har Benny Eklund också utsetts till tillförordnad it-direktör på landstinget i Uppsala län, men redan har förarbetet med projektet inletts. Till viss del tar man vara på vinsterna från 90-talsprojektet med samma namn som också då handlade om it-baserade tjänster för patienter och vårdgivare.

Den här gången ska ett tiotal fältförsök genomföras. Under första året ska man i Sverige bland annat arbeta med tekniska anpassningar och integration i journalsystem. Därefter inleder de två svenska partners som ingår, förutom Uppsala också Norrbottens läns landsting, försök med tillämpningar av den nya tekniken. Samtidigt kommer tester att genomföras i fler länder. 

– Om tre år tror jag att vi kommer att vara igång med flera av de tjänster som vi skissat på, men framförallt kommer vi att veta vad som innebär förbättringar för patienterna, vad de vill ha, hur och med vilket nytta. Genom ett 15-tal indikatorer kommer vi att mäta påverkan på våra tre målsättningar.

Båda landstingen i Uppsala och Norrbotten har i huvudsak ett gemensamt journalsystem, vilket underlättar utprövningen i projektet. Basen för ökad tillgänglighet hämtas från befintliga tjänster som Mina vårdkontakter och e-legitimation samt förutsättningar som att allt fler har tillgång till bredband hemifrån och kan hantera en webläsare.

– Det är ju lite som ett ikeakoncept. Vi vill att patienten själv ska kunna läsa sina journaler, spärra journaler, följa remisser och liknande. Och bankerna gör ju likadant; man identifierar sig och jobbar säkert via datorn, men kunderna får själva pula med ärenden som betalningar och skyffla pengar mellan konton, vilket både kunder och banker vinner på, säger Benny Eklund.

Ytterligare ett fokus i projektet är att finna lämpliga avgränsningar och etiska överväganden gällande journaltillgången. I Uppsala driver Eklund sedan åtta år ett forskningsprojekt i samarbete med en husläkarcentral. Erfarenheterna från det arbetet ligger både till grund för den svenska patientdatalagen från 2008 och för arbetet med Sustains.

– Bland annat har vi kunnat notera att väldigt få har valt att spärra tillgången till sin journal för andra vårdgivare, även om jag tror att det kommer att öka när tekniken sprids.

Ytterligare ett etiskt dilemma är hur och när en vårdnadshavare ska ha tillgång till sina barns journaler online. Projektet kommer till en början inte att inkludera tonåringar i studierna och Benny Eklund menar att en tänkbar gräns vore vid just tonåren, då patientens integritet bör gå före föräldrars möjlighet att läsa sitt barns journal.

– Ett exempel kan ju vara en tonårsflicka med skilda föräldrar, som bor hos sin mamma. När hon kommer i puberteten och det kanske tillstöter problem ska pappan inte kunna läsa journalen utan vidare.

Men hur detta ska formuleras är ännu inte klart. I andra fall vore ett annat handhavande mer praktiskt, som vid föräldrar till barn med livslånga åkommor, vilka är storkonsumenter av vård. Än återstår mycket utprövning innan man vet vad som fungerar.

– EU-kommissionen menar att patienter och anhöriga tillhör en underutnyttjad grupp. Därför är intresset stort för att patientens ställning stärks. Det vinner både vård och patienter på, säger Benny Eklund.

TEXT: ANNA HAGNELL

Sustains

  • Projektet har 70 miljoner kronor under tre års tid. Hälften av pengarna tillskjuts av EU, genom EU-kommissionen.
  • Projektet inleds den sjunde januari 2012 och ska pågå under 36 månader. Det leds från landstinget i Uppsala län med Benny Eklund som koordinator.
  • Projektet har tre huvudsakliga mål: Högre medicinsk säkerhet, högre effektivitet i sjukvården samt stärkande av patientens ställning.
  • 16 partners och organisationer ingår i projektet. Representerade länder är Sverige, Grekland, Slovenien, Italien, Spanien, Skottland, Luxemburg, Belgien, Danmark, Estland och Finland.
  • Fältstudier kommer att genomföras på ett tiotal ställen för att se vilka effekterna blir av att patienter medges ökad tillgång till sina journaler.
  • Sustains är en akronym för Support users to access information and services. Ett tidigare internationellt välkänt projekt 1997–99 kallades också Sustains, delvis med samma projektrepresentanter.