EcoGuard AB

EU tar beslut om Varmvattenmätning för alla EU-länder

Nyhet   •   Sep 24, 2012 14:10 CEST

I ett EU-direktiv som beslutade i Juni månad skall alla EU-länder införa mätning och debitering av varmvatten före 1 Januari 2017.
I befintliga fastigheter ställs kravet på att installera individuella mätare för bland annat värme och varmvatten när det är tekniskt möjligt, finansiellt rimligt och proportionellt i relation till potentiell energibesparing. Vid nyproduktion och större renoveringar ska varmvattenmätning alltid införas.

EcoGuards tolkning av EU-direktivet är att en stor del av Sveriges flerbostadshus kommer att införa varmvattenmätning de närmaste åren. Då lönsamheten med trådlösa mätsystem blivit mycket god på senare år är den typiska PayOff-tiden för varmvattenmätning mellan 2-3 år. Det är tekniskt enkelt att göra detta trådlöst då det inte kräver en dyr installation med tråddragning.