Lystra personlig assistans

EU-valet 25 maj: tillgänglighet den främsta frågan

Nyhet   •   Maj 21, 2014 11:06 CEST

Valet till Europaparlamentet äger rum 22-25 maj. Då väljer EU:s 28 medlemsländer 751 nya ledamöter som ska företräda över en halv miljard européer i en mängd gemensamma frågor och beslut. I Sverige röstar vi på söndag. Assistansval2014 kollade läget med några engagerade toppkandidater och frågade vilka funktionsnedsättningsfrågor de kommer att arbeta för i EU-parlamentet.

Europeiska unionen har över en halv miljard invånare. Av dessa beräknas runt 16 % ha någon form av funktionsnedsättning. Med anhöriga och yrkesverksamma inom vårdsektorn blir det sammanlagt en stor väljargrupp. Det är politikerna medvetna om. Ändå är frågan undanskymd, om ens synlig i medlemsländernas olika valkampanjer. Det finns inget specifikt utskott för funktionshinderfrågor i EU-parlamentet. Ändå håller man ofta en progressiv attityd i tillgänglighetsfrågor, och här kommer de enskilda ledamöternas engagemang in. Dessa har bland annat en mötesplats i Disability Intergroup, som även fungerar som ett forum med externa kontakter och organisationer. 

Vilken utveckling av Europas funktionhinderspolitik vill då svenska politiker se? Assistansval2014 gjorde ett stickprov bland de svenska toppkandidaterna för att se vad de åstadkommit eller har för framtida ”funkis-engagemang”.

Marita Ulvskog är förstanamn på Socialdemokraternas valsedel och har en lång politisk meritlista. Tidigare ministerposter och rollen som partisekreterare ledde henne till EU-parlamentet, där hon suttit sedan 2009. För henne är tillgänglighetsfrågorna viktiga och ett område där hon tror att EU kan göra en skillnad till det bättre.

– Jag vill arbeta för ett tillgängligt Europa för alla. När man talar om den fria rörligheten för människor i Europa måste det också gälla människor med funktionsnedsättning.  Det finns idag en rad lokaler, funktioner och verksamheter som inte är tillgängliga för alla. EU har en viktig roll att se till att Europa görs tillgängligt för alla.

En annan före detta partisekreterare är moderaternas Gunnar Hökmark. Han har redan tio års erfarenhet av parlamentet i bagaget. Nu kandiderar han för fem nya år.

– För mig är det viktigaste att underlätta för tillgänglighet vid kollektiva kommunikationer samt att verka för ökat utbyte och information mellan medlemsstaterna kring dessa frågor.

Piratpartiet är inte representerade i Sveriges riksdag men väl i EU-parlamentet, där det blev den svenska valrörelsens komet 2009 med två invalda ledamöter. Christian Engström var den ena av dem och kandiderar även till årets val.

– Under den gångna mandatperioden tog jag ett initiativ för att få EU-parlamentet att uttala sitt stöd för synskadades tillgång till böcker på tillgängliga format, vilket lyckades. Enligt European Blind Union var stödet från EU-parlamentet till stor hjälp för att få till Marrakech-avtalet 2013 om böcker på tillgängliga format. Nu är utmaningen att få länderna (inklusive Sverige) att ratificera det avtalet, fastän förläggarna och upphovsrättslobbyn kämpar emot. Jag har också arbetat med direktivet om tillgänglighet för offentliga webbsajter, som parlamentet antog 2014. Principen om likabehandling av alla är central i Piratpartiets politik, och vi kommer att fortsätta arbeta för den på alla sätt vi kan. I EU-parlamentet ingår vi i den Gröna politiska gruppen, som också tycker så.

En kandidat som vid en eventuell valframgång kan komma att göra honom sällskap i den gröna gruppen, är Bodil Ceballos. Hon är idag Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson och tredjenamn på listan till EU-parlamentet.

– Jag hoppas att få arbeta med mänskliga rättigheter i parlamentet och där kommer funktionshindersfrågorna naturligt in. Tillgänglighets- och bemötandefrågorna ligger mig särskilt varmt om hjärtat men i ett brett perspektiv. Det handlar inte bara om att samhället ska anpassas efter rullstolar mm. Det handlar om attitydförändringar och synen på vad en funktionsnedsättning är och vad en funktionshindrad kan bidra med i samhällsbygget.  

Uppstickaren i årets valrörelse ser ut att bli Feministiskt initiativ. För fem år sedan landade man på blygsamma två procent men om opinionen fortsätter att blåsa medvind kan en av partiets talespersoner, Stina Svensson få ett mandat. Även hos henne landar ambitionen främst i tillgänglighetsfrågorna. 

– Bland mycket annat kommer jag att driva frågan om ett tillgängligt Europa. Fri rörlighet ska också gälla personer med funktionsnedsättning. Otillgänglighet ska klassas som diskriminering och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vill jag förverkliga. Jag tänker också lyfta sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nu återstår att se vem som får de tjugo eftertraktade svenska platserna i parlamentet. Och kom ihåg, att det faktiskt är du och jag som bestämmer det vid söndagens val.


2014/05/19 av Michael Eriksson