AB Name ISP

Eurid registry för .eu

Nyhet   •   Maj 22, 2003 12:23 CEST

EU-kommissionen väljer EURid för driften av Internets .eu-domän EU-kommissionen har valt konsortiet EURid, där svenska NIC-SE ingår, som den organisation man vill ska driva administrationen av .eu, den planerade nya toppdomänen på Internet. Bakom EURid står de organisationer som driver de nationella toppdomänerna i Belgien (.be), Italien (.it) och Sverige (.se). Beslutet i EU-kommissionen är det senaste i processen att skapa den nya toppdomänen .eu. Arbetet inleddes i augusti 2002 då kommissionen tog in intresseanmälningar för driften av domänen. EURid har nu valts ut av en oberoende expertgrupp som den bäst lämpade kandidaten. Under kommande veckor ska EURid och EU-kommissionen diskutera driftavtalet och fastställa en policy för hur registrering av .eu-domäner ska gå till. EURid räknar med att kunna komma igång med verksamheten inom sex månader efter att avtal och policy är fastställda och att ICANN officiellt delegerat domänen. Trots att .eu blir en helt ny toppdomän räknar EURid att det finns en potential för en miljon domännamn inom ett år. EURid kommer att ha huvudkontor i Bryssel och regionkontor i Sverige och Italien. EURid planerar att arbeta med ett nätverk av ombud och använda ett helt automatiserat registreringssystem. De tre organisationerna bakom EURid kompletterar varandra mycket väl. NIC-SE, den svenska organisationen, bidrar med praktisk erfarenhet från standardutveckling i samråd med både lokala och internationella Internetorganisationer. Något som kommer att vara värdefullt i uppbyggnadsfasen för .eu. NIC-SE har också färsk erfarenhet från införandet av ett nytt regelverk för .se-domänen. Den belgiska organisationen, DNS BE, bidrar med sitt automatiska registreringssystem som anses som ett av de mest avancerade på marknaden. Den italienska organisationen, IIT-CNR, är en del av ett forskningsinstitut och har bland annat utvecklat verktyg för säkra transaktioner. Deras kunskap om säkerhet tillsammans med deras erfarenhet av att driva en stor toppdomän kommer att vara viktigt för framgången för .eu. Många frågor återstår fortfarande att lösa i förhandlingarna mellan EURid och EU-kommissionen. EURid kommer med ytterligare information kring .eu allt eftersom rutiner och beslut fastställs.

Självklart kan ni hos NameISP göra intresseanmälan om .eu.

Läs hela pressreleasen