Euro Accident

Euro Accident presenterar resultat av eget hälsoprojekt

Nyhet   •   Okt 18, 2010 13:24 CEST

Euro Accident profilerar sig som ett hälsoföretag som är och vill vara marknadsledande på hälsoförsäkringar. Företaget strävar också efter att leva som man lär och startade upp ett internt hälsoprojekt tillsammans med dotterföretaget HPI Health Profile Institute AB i oktober 2009.

Det har snart gått ett år sedan projektet startades och flera goda resultat har redan kunnat påvisas.

Gunnar Andersson, ansvarig för HPI Metod på HPI Health Profile Institute och en av upphovsmännen till metoden Hälsoprofilbedömning, är positivt överraskad och sammanfattar;

”Med tanke på det positiva utgångsläget som framkom i HPB 1 kan jag konstatera att det som åstadkommits i Euro Accidents hälsosatsning är anmärkningsvärt bra när det gäller förbättringen av hälsovanorna, särskilt med tanke på den korta perioden på 8 månader. Att Euro Accident uppnått detta goda resultat beror sannolikt dels på att projektet varit en strategisk helhetssatsning omfattande all personal och dels på att de anställda är ovanligt hälsomedvetna. Utmaningen är nu förstås för Euro Accident att behålla och kanske t.o.m. inom vissa områden förbättra detta redan goda resultat.”

Det går även att få påvisa direkta ekonomiska vinster med resultatet;

”Euro Accident har med sin hälsosatsning lyckats minska antalet medarbetare i riskgrupp med 10. Resultatet motsvarar en besparing på 100 sjukdagar per år eftersom en medarbetare i riskgrupp har 10 fler sjukdagar per år än en medarbetare i friskgrupp.* 1 sjukdag kostar i sin tur arbetsgivaren upp till 10 % av månadslönen. Med en genomsnittlig månadslön på 25.000 kr motsvarar den ekonomiska effekten av hälsosatsningen 250.000 kr exklusive ökad arbetseffektivitet, minskad personalomsättning och minskad risk för rehabilitering.”, säger Patricio Riquelme, hälsoekonom på HPI Health Profile Institute.

*)  Källa: Riquelme, P., ”Sjukfrånvaro hos anställda i frisk- och riskgrupp enligt Hälsoprofilbedömning, Salugora (2003).