B3IT Healthcare AB

Eva gillar interaktion

Nyhet   •   Okt 13, 2016 17:00 CEST

Eva Lidmark är senior verksamhetskonsult på B3IT Healthcare.

iProfil: Eva valde både vård och it för sitt stora människointresses skull.
– Interaktion kan vi aldrig styra. Där finns alltid inslag av det oförutsägbara. Jag gillar att allt kan hända då.

Eva Lidmark gillar människors möten och det som händer då. Det som blir resultatet av när ett du och ett jag träffas.

– Som individ försöker jag vara öppen för utveckling, för att se vad som kan hända.

Sedan 16 år arbetar Eva som konsult med projektledning och förändringsledning med hjälp av it. Allra bäst tycker hon att det är när förändringstrycket kommer ”underifrån”, från verksamheten själv. Då finns viljan till förändring men också ofta goda idéer kring hur en lösning skulle kunna formas.

– Jag är bra på att ha ett helikopterperspektiv i de lägena. Jag kan se strukturer och identifiera vilka som fungerar och vilka som inte gör det. Jag brukar kunna åskådliggöra och kommunicera kring varför förändringsarbetet är nödvändigt.

Från början är Eva sjukgymnast, eller fysioterapeut som det ju kallas nuförtiden. Redan när hon läste in vårdlinjen efter gymnasiet visste hon att människointresset var hennes primära drivkraft.

Ganska snart började hon arbeta på neurorehab, med människor i arbetsför ålder som förvärvat hjärnskador.

– Somliga undrade varför jag tyckte om neurologin när det är så tungt med människor som drabbats av både synliga och osynliga funktionsbortfall efter sin hjärnskada. Men det var otroligt utvecklande och vi arbetade alltid i team för att på bästa sätt rehabilitera patienten. När det gäller hjärnskaderehabilitering behövs alla i teamet med patienten och närstående i centrum. Det var otroligt utmanande, utvecklande och roligt.

Erfarenheten och känslan av att tillsammans kunna mer, har följt Eva vidare genom livet.

Efter åren med neurorehabilitering arbetade Eva med förändringsprojekt och i en stabsfunktion på sjukhuset i Malmö. Där bistod hon dels när nya beslut skulle införas i verksamheten, dels med projekt- och metodstöd när verksamheten efterfrågade detta.

– Vi arbetade väldigt konkret, hands-on, så att säga.

Att det fanns resurser på sjukhusledningen som kunde hjälpa till vid de förändringar som var konsekvensen av de strategiska beslut som fattats, var nytt på sjukhuset vid den här tiden.

– På ett pedagogiskt sätt behöver man åskådliggöra varför förändringsarbete är nödvändigt. Att kommunicera är oerhört viktigt då. Min styrka är att kommunicera kring vikten av struktur, kunna påpeka när struktur saknas eller när man riskerar att tappa riktningen, säger Eva.

Eva konstaterar att det som händer i interaktionen mellan människor aldrig kan styras. Och Eva välkomnar det oförutsägbara.

– I allt förändringsarbete uppstår motstånd och då gäller det att fånga upp det gynnsamma i det. Det kan komma mycket gott ur det om det fångas upp och kanaliseras rätt. Det är viktigt att få med sig människor även om det inte alltid är lätt.

Det svåra är att åstadkomma förändring om inte tillfälle ges för alla att skapa sig en gemensam bild av var man befinner sig och vart man ska, menar Eva.

– När man är öppen för alla möten behöver man också tid för att reflektera. För att se vad som egentligen skedde i mötet. Vad som sades. Då uppskattar jag den absoluta tystnaden. Lugnet. För jag behöver både och.

Då åker Eva gärna till huset på Österlen där naturen och tystnaden ger det miljöombyte som behövs.

År 2000 började Eva sitt första arbete som konsult inom den privata sfären. Kunderna har hela tiden kommit från hälso- och sjukvården, vars utvecklingsarbete Eva brinner för. 2007 blev hon managementkonsult på PWC med fokus på e-hälsofrågor.

– Ska förändringar inte bara bli en chimär, något övergående, måste alla projekt syfta till varaktiga förändringar som verkligen får effekt. Utmaningen är hur vi ska arbeta med förändringarna. Vilka är våra förutsättningar, processer, flöden? Det måste sitta innan vi kopplar på de systemstöden!

Nu har Eva nyss börjat arbetet för B3IT Healthcare där hon, liksom bolagets andra konsulter, arbetar med just den spetskompetens som blir summan av både vård- och förändringsledningserfarenhet. Hennes första uppdrag är för Västra Götalandsregionen där privata aktörer ska kunna erbjudas anslutning till regionens vårdinformationssystem.

ANNA HAGNELL
anna.hagnell@b3it.se


Eva Lidmark
På B3IT Healthcare: Nyanställd senior verksamhetskonsult med uppdrag för Västra Götalandsregionen
Utbildning: Legitimerad sjukgymnast
Arbete: Kliniskt verksam sjukgymnast, internkonsult på sjukhuset i Malmö, konsult som verksamhetsutvecklare för Munkeby systems och PWC.
Ålder: 54 år
Familj: Gift med Johan som arbetar med demokratiutveckling i Region Skåne. Barnen Siri, 25 och Hugo, 22.
Bor: Malmö, där hon också är född
Fritid: Hus på Österlen där mycket av fritiden spenderas. Bokklubb, filmklubb och träning på gym.
Det visste du inte om Eva: Går på alla Malmö FF:s hemmamatcher. ”Det är ett familjeintresse, MFF är ett jättehärligt lag som gör så mycket mer för samhället än att driva fram fotbollsspelare. Jag hade aldrig sett en match när jag började följa med Hugo. Nu går vi dit hela familjen.”
Kontakta Eva Lidmark: eva.lidmark@b3it.se