Compare Karlstad

EVRY berättade om nya digitala arenan på SNITS-lunch i Karlstad

Nyhet   •   Maj 19, 2014 12:02 CEST

Den explosionsartade utveckling som skett de senaste åren leder till att vi ser en ny digital arena växa fram och ställa nya krav. För att leverera tjänster på den nya digitala arenan krävs ett mycket större användarfokus. Det  berättade Daniel Jarmyr från EVRY på vårterminens sista SNITS-lunch för IT-studenter vid Karlstads universitet.

"90 procent av den information som finns på internet idag har producerats de två senast åren", berättade Daniel Jarmyr (bilden). Flera digitala företag så som Facebook, Youtube och Google lever på att samla in och sälja data. Varje minut laddas det upp en timmes film till Youtube.

Ulf Lidberg (Compare) inledde SNITS-lunchen med att hälsa ett 40-tal IT-studenter välkomna samt berätta om det positiva rekryteringsläget i den regionala IT-branschen.

"Enligt en enkätundersökning rekryterades 251 medarbetare till Compare-företagen under 2013. Undersökningen visade också att 312 medarbetare ska rekryteras under 2014 och mellan 2015-2017 ska cirka 600 nya medarbetare rekryteras"

Den nya digitala arenan

Den digitala hastigheten har varit enorm de senaste 5-10 åren, och det hela branschen är överens om är att det kommer gå ännu fortare framåt. Det och en ny generation och kundgrupp med helt andra erfarenheter och referenser innebär nya krav på företag och tjänster.

"För att lyckas med en app så gäller det inte längre att vara först utan man måste vara bäst. Man får bara ett försök hos användaren. Om appen anses för krånglig eller om användaren av andra orsaker inte tilltalas så ratas den direkt", sa Daniel Jarmyr.

Trenderna visar också att besluten om IT-stöd i företag och organisationer mer och mer förflyttas från IT-avdelningen ut i organisationen. Det innebär att slutanvändarens krav måste prioriteras på ett annat sätt.

"Traditionellt använder många medarbetare affärssystem just för att de finns och för att man kan. Nu och framöver tyder trenderna på att användarens krav på affärssystemet kommer vara det som styr om de kommer att användas eller inte", berättade Daniel Jarmyr.

Alexander Kinde (dataingenjörsprogrammet årskurs 1) var en av de drygt 40 IT-studenterna som deltog på SNITS-lunchen: "Jag tycker det är väldigt roligt att få lyssna på företagen. Det är bra att redan nu få veta vad som väntar oss i framtiden".

................

EVRY är ett ledande IT-företag med ett team på 10.000 medarbetare och en lokal närvaro på 50 orter i Norden. EVRY kombinerar djup bransch kunskap, hög teknisk kompetens med en lokal närvaro och en global leverensmodell. 

SNITS (Samverkan Näringsliv och IT-studenter) är en samverkansgrupp kring IT-utbildningarna vid Karlstads universitet. SNITS ordnar studiebesök, gästföreläsningar, frukostmöten, mentorsverksamhet, praktikplatser och examensarbeten för IT-studenterna vid universitet.

SNITS-gruppen består av 11 Compare-företag - CGI, Elvenite, Evry, iBiz Solutions, Ninetech, Prevas, Sogeti, Stamford, Tieto, XLENT och ÅF. Karlstads universitet representeras av avdelningarna för Informatik och Datavetenskap samt IT-studenternas förening LINDA.