Norrköping Science Park

Examination av höstens Demolastudenter - redan goda utsikter för många av projekten!

Nyhet   •   Jan 28, 2014 09:09 CET

I torsdags examinerades femtio studenter från höstens omgång av Demola East Sweden. Evenemanget hölls i Louis de Geer i Norrköping, där 70 representanter från näringsliv, LiU och offentlig verksamhet fanns på plats för att lyssna till presentationer av projektresultat och se studenterna ta emot sina diplom. 

Nya lösningar i centrum 
Många olika idéer var under hösten föremål för studenternas flit. Bland de lösningar som presenterades i Louis de Geer fanns bl.a. en utveckling av ett kartverktyg, för att få effektivare lösningar och hantering av katastrofområden.

Andra projektresultat som presenterades var bl.a:
• En visualiseringslösning för att hålla koll på hur effektiv ett företags teknik är när det gäller att skapa mer miljövänlig och effektiv förbränning. 
• Ett verktyg för att planera din drömträdgård digitalt och se den utvecklas år för år, årstid för årstid. • Ett spel som kan hjälpa en stor koncern som t ex. ABB att på ett lekfullt sätt berätta om sin breda verksamhet. 
• Skadedjurskontroll för framtiden - en mer human lösning som inte kräver farligt gift. 

Flera projekt får en fortsättning
Det är också klart att av alla resultat från de 13 startade projekten, kommer 7 att köpas tillbaka av idé-ägaren(det företag eller den person som lämnat in idén till Demola). Två av projekten resulterar i nya bolag. Det ger Demola en ”successrate” på 70%, vilket är goda resultat för den relativt unga verksamheten. Tack vare Demola har det även genererats tre examensarbeten.
 
Lokalpolitiker på plats för att ge sin syn
I samband med eventet hade även politiker och nyckelpersoner från näringsliv och offentliga verksamheter bjudits in. Många uttryckte positivt sin syn på Demolas betydelse och varför det fungerar så bra. Anne Revland, näringslivsdirektör i Norrköpings kommun, menade att Demola är ett lyckat exempel på hur företag och studenter hittar gynnsamma samarbeten och kontakter för livet, och att det är en verksamhet som bidrar till hållbar tillväxt i vår region.

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, berättade att organisationen levt upp till de förväntningar som bland annat han själv haft när idén om ett Demolacenter i Norrköping först väcktes för några år sedan.
 
Företag tar med sig både resultat och studenter från Demola 
Idé-ägare var självklart också på plats i Louis de Geer. De delade med sig av sin syn på resultaten och vilka tankar de väckte, mycket beröm delades ut till de kreativa studenterna. Det var tydligt från idé-ägarnas sida att man insåg hur nyttigt det varit att lägga ut idéerna till studentgrupperna, som var tämligen ”ofärgade”. Demola har gett dem en hel del; nya vinklar på knepiga problem, nya tankebanor som inspirerar till nytänkande, och dessutom flera exjobbare att engagera. 

Med detta lyckade avslut på första terminen som gått live i Norrköping, blickar Demola-verksamheten raskt framåt. Nästa omgång studenter påbörjar nämligen sina projekt redan i början av februari. Och då drivs projekt både i Norrköping och Linköping.
 
Om Demola: 
Demola East Sweden ger företag möjlighet att, med hjälp av studenter från Linköpings universitet utveckla sina idéer till marknadsanpassade innovativa lösningar. Det är en öppen labbmiljö där studenter från Linköpings universitet i programöverskridande grupper arbetar fram en lösning för en idé, som idé-ägaren sedan har möjlighet att återköpa. Projekten genererar högskolepoäng.