Propia

Excellent Mornings fortsatte på temat analys och visualisering!

Nyhet   •   Dec 06, 2013 15:27 CET

Propias koncept med frukostföreläsningar, Excellent Mornings, fortsatte i analysens tecken. ”Du blir vad du mäter” har blivit mer relevant allt eftersom begränsningar i insamlingen utav ”Big Data” övervinns med modern teknologi. Men hur vet man i en organisation att man mäter rätt saker och att man mäter dessa saker på rätt sätt?

Det tredje evenemanget av Excellent Mornings – Propias koncept med frukostseminarier för att diskutera moderna metoder för management – hölls i Norrköping och fokuserade på metoder och verktyg för hur rätt data ska kunna samlas in och presenteras på ett interaktivt sätt i ledningsgrupper. Analytics har idag blivit ett ”buzzword” som är vanligt förekommande inom akademin och företag. Propias representant Peter Cronemyr, Tekn.Dr., presenterade vad forskning i framkant inom ämnet fokuserar på idag. Till sin hjälp fick Peter stöd av Martin Thorén ifrån Infviz som presenterade exempel på möjligheter som informationsvisualisering erbjuder.

Allt eftersom informationsteknologi utvecklas så ökar möjligheten till övervakning i vårt samhälle och i företag. Även om ordet övervakning har en negativ klang i media, så erbjuder det stora möjligheter till ökad kundtillfredsställelse och produktivitet för företag och organisationer. Att ha ett analytiskt förhållningssätt och en struktur med data för beslutsfattande är en central del i alla aktiviteter av en verksamhet idag. Hos oss på Propia kallar vi det Analytics for Management, och ser det som ett nödvändigt steg för att uppnå Operational Excellence.

Morgonen började med det sedvanliga minglet där våra gäster fick möjlighet till att knyta nya kontakter och affärsmöjligheter till den inspirerande och kreativa utsikten över Industrilandskapet i Norrköping. Efter att Propias VD, Lars-Göran Gustafsson hälsat gästerna välkomna och delat några egna erfarenheter över data- och informationsproblematik under hans år som konsult, så var det dags för dagens presentationer.

Först ut att presentera var Peter Cronemyr, Tekn.Dr. och Universitetslektor inom Kvalitetsutveckling på Institutionen för Ekonomisk och Industriell Utveckling vid Linköpings Universitet. Han målade upp en bild av en ledningsgrupp där beslut sker på medelvärden och sista mätpunkten. Forskningen i Peters grupp inom data för beslutsfattande handlar om ”bättre visualisering av data för att få bättre beslutsfattande inom företag och offentlig verksamhet, genom att utnyttja visualiseringsteknik och metoder för att visa på spridning och samband i stället för medelvärden”.

För att belysa punkten visualiseringsteknik så presenterade Martin Thorén ifrån Infviz, som specialiserat på visualisering och interaktiva gränssnitt, några verktyg de har utvecklat för tillverkande företag och myndigheter, exempelvis Migrationsverket och SMHI. Martin visade på hur interaktiv informationsvisualisering kan användas för att hantera ”Big Data” men även komplex data i realtid. Infviz verktyg Leanviz erbjuder en möjlighet att visualisera processer och kan exempelvis användas för daglig styrning och planering.

Vill även ni ligga i framkanten när det gäller att skapa bättre underlag till era beslut genom interaktiv visualisering? Propia bjuder in tillsammans med Peter Cronemyrs forskningsgrupp inom Kvalitetsutveckling vid Linköpings Universitet att delta i utvecklingsprojektet. Tveka inte att kontakta någon hos oss för att få veta mer!

Propia tackar alla våra gäster och de två presentatörerna för en spännande morgon i informationens tecken!