Alcon Sverige AB

EXFOLIATIONSGLAUKOM – nya rön: DuoTrav ger effektivare trycksänkning än Xalcom

Nyhet   •   Nov 02, 2010 08:31 CET

EXFOLIATIONSGLAUKOM – nya rön:

DuoTrav ger effektivare trycksänkning än Xalcom

I en nypublicerad 3-månadersstudie har den trycksänkande effekten av kombinationsdropparna DuoTrav och  Xalcom jämförts hos patienter med exfoliationsglaukom. DuoTrav gav patienterna ett lägre ögontryck över 24 timmar. Den extra trycksänkningen kan enl författarna innebära en minskad risk för framtida sjukdomsprogression.

Syftet med studien av professor Konstas och medarbetare var att utvärdera DuoTravs och Xalcoms trycksänkande effekt över 24 timmar hos patienter med exfoliationsglaukom. 40 patienter fick slumpmässigt antingen DuoTrav eller Xalcom, 1 droppe på kvällen varje dag under 3 månader och därefter fick de det andra läkemedlet under de nästföljande 3 månaderna, en så kallad cross-over-studie. Tryckmätningar på ögat gjordes var fjärde timme över hela dygnet: innan behandling startades, i samband med bytet samt efter den sista 3-månadersperioden.

I genomsnitt sänktes ögontrycket med 0.9 mmHg mer med DuoTrav över 24 timmar och den största skillnaden uppmättes vid mätningarna kl 18, nästan 2 mmHg till DuoTravs fördel.

Att varje mmHg är viktig vid behandling av glaukom har bl a professor Anders Heijl i Malmö tidigare kunnat visa i den kända EMGT-studien. Professor Heijl fann att varje mmHg som ögontrycket sänktes så minskade risken för nya synfältsdefekter med ca 10 %. Konstas nämner att vid exfoliationsglaukom kan varje mmHg trycksänkning vara än viktigare eftersom ögontrycket ofta är högre och sjukdomsprogressionen snabbare.

Exfoliationsglaukom är vanligare i Sverige än i många andra länder i Europa och är en typ av öppenvinkelglaukom. I världen uppskattas antalet människor med exfoliationsglaukom till ca 65 miljoner. Exfoliationsglaukom kännetecknas av att utfällningar förekommer, bland annat på linsens främre yta. Patienter med exfoliationsglaukom har vanligen högre ögontryck över 24 timmar, större synfältsförluster, snabbare sjukdomsprogession och får oftare opereras än patienter med primärt öppenvinkelglaukom (grön starr) utan utfällningar (exfoliationer).

Referens

Konstas et al., Eye (2010) 24, 1606-1613 24-h Intraocular pressure control with evening-dosed travoprost/timolol, compared with latanoprost/timolol, fixed combinations in exfoliative glaucoma