eQuals AB

Expertpanel- Hur kan en rekryteringsprocess utvecklas för att få in mer mångfald?

Nyhet   •   Dec 02, 2013 09:34 CET

Expertpanel

Fråga Gina

Hej Gina
Jag arbetar på ett medelstort företag som har en mångfaldsplan med mål att öka mångfalden bland våra medarbetare. Vi har bestämt oss för att börja med att se över vår rekryteringsprocess. Jag undrar vad som är viktigt att tänka på under rekryteringen och hur vi ska lyckas med vårt mål?
/ Pernilla

Hej Pernilla
Jag tolkar din fråga som att det handlar om att kvalitetssäkra en rekryteringsprocess så att den blir kompetensbaserad och likabehandlande för att ni ska kunna uppnå målet med att få in mer mångfald. Generellt kan man säga att det går att uppnå målet genom att skapa strukturer för att kunna se och värdera värdefull kompetens, så att kompetenta arbetssökande inte sorteras bort på grund av kön, ålder, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning eller liknande. Därtill ska rekryteringen inte diskriminera i något steg.

Mitt tips är att först skapa en rekryteringsgrupp med blandad utbildningsbakgrund, ålder och kön, för att öka chansen att de sökande värderas på realistiska grunder. Gruppen tar fram en kravprofil och ansvarar för att arbetsbeskrivningen och arbetsuppgifterna styr vilka kompetenser och erfarenheter som krävs för tjänsten. Var uppmärksamma på vilka krav ni ställer som är nödvändiga och vilka som är önskvärda. Viktigt att tänka på är att inte indirekt diskriminera sökande. Ni kan därför inte ställa som krav att sökande ska ha körkort, viss ålder, språk eller IT-vana om inte det krävs för tjänsten.

Var ni informerar om tjänsten påverkar även det vilka ansökningar ni får in. Analysera därför vilka rekryteringskanaler ni använder och välj kanaler där ni når personer som har den kompetens ni söker.
Efter ansökningarna har kommit in och ni ska välja ut personer till intervju, är det bra att bestämma urvalskriterier, kvalifikationer och erfarenheter som ansökningarna ska jämföras med innan ni börjar gå igenom dem.

När ni sen går vidare till intervjuer måste ni granska er själva så att inte stereotypa föreställningar påverkar ert omdöme i intervjusituationen. Utgå från kravprofilen och de prioriteringar ni har satt upp, när ni bestämmer huvudfrågor och områden som ska tas upp i intervjun och använd en intervjuguide där frågorna är förtryckta och garanterar att alla svarar på samma frågor.  Här är checklistor och andra kvalitetssäkrande åtgärder a och o.

Använder ni er av tester i er rekryteringsprocess, bör ni säkra upp att testerna är jämlikhetssäkrade och könsneutrala, eftersom många tester som finns idag missgynnar personer som inte är uppvuxna i västvärlden. Komplettera därför tester med arbetsprover för att bedöma en sökandes lämplighet.  

När ni kvalitetssäkrat rekryteringsprocessen måste kunskapen ut till de som sköter rekryteringen och chefer. Därför kan en utbildning där ni förtydligar hur rekryteringsprocessens olika steg ska genomföras och vilka fallgropar som finns i de olika stegen vara en bra idé. Är det så att ni använder er av en extern rekryteringsbyrå måste informationen om kvalifikationer och krav på likabehandling också nå berörda rekryterare.

Förhoppningsvis har det här klargjort lite av vad ni bör tänka på när ni kvalitetssäkrar er rekryteringsprocess och jag önskar er lycka till.
/ Gina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gina Sharro är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, organisations- och ledarskapsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö. Som expert på området driver hon idag eQuals AB och har stor erfarenhet av att utbilda, leda seminarier och utvecklingsprocesser i både privat och offentlig verksamhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du få svar på dina frågor? Ställ din fråga här

För att anmäla dig till nyhetsbrevet, lämna mailadress