eQuals AB

Expertpanel - Vad menas med arbetsförhållanden enligt de aktiva åtgärderna?

Nyhet   •   Dec 09, 2013 09:32 CET

Expertpanel

Fråga Gina


Hej
Jag har läst att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Vad menas med arbetsförhållanden och vilka krav ställer lagen?
/ Therese

Hej Therese
Diskrimineringslagen menar med arbetsförhållanden den fysiska arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön och hur arbetet organiserats med till exempel arbetstidsfrågor som ledigheter, pauser och deltidsarbete.

Det betyder att ni i era aktiva åtgärder ska se till att arbetsförhållandena på er arbetsplats passar alla anställda på företaget oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Ni ska även underlätta för alla era anställda att förena arbete och föräldraskap samt vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon anställd utsätts för trakasserier eller repressalier.

Ni kan göra detta genom att se över er arbetsorganisation och hur er fysiska och psykosociala arbetsmiljö ser ut idag för att ni sen ska kunna sätta upp mål och vidta lämpliga åtgärder.

Frågor som ni kan ställa er under det här arbetet kan vara om era anställda upplever att arbetsförhållandena lämpar sig för alla oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning? Hur upplevs lokaler, verktyg och arbetskläder? Hur ser fördelningen av arbetsskador och sjukfrånvaro utifrån kön och etnisk tillhörighet? Hur upplevs den psykosociala arbetsmiljön och arbetsklimatet? Förekommer det en kränkande sexistisk eller rasistisk jargong på vår arbetsplats? Har vi regler om klädsel som kan vara indirekt diskriminerande? Till exempel kan en klädpolicy utestänga sökande som bär huvudduk av religiösa eller kulturella skäl.

Jag kan rekommendera att när ni ser över era arbetsförhållanden väljer att tänka utifrån även de andra diskrimineringsgrunderna, ålder, funktionsnedsättning, könsidentitet eller uttryck och sexuell läggning, som inte ingår i de aktiva åtgärderna idag.

Genom att inkludera dem när ni ser över arbetsförhållandena så kommer ni att kunna skapa en arbetsmiljö som är accepterande för en större grupp människor, vilket i längden leder till att ni får ett bra rykte och blir en attraktiv arbetsplats.
/ Gina

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gina Sharro är utbildad jurist och arbetar sedan 2005 som konsult med utbildning, organisations- och ledarskapsutveckling inom mångfald, jämställdhet och arbetsmiljö. Som expert på området driver hon idag eQuals AB och har stor erfarenhet av att utbilda, leda seminarier och utvecklingsprocesser i både privat och offentlig verksamhet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vill du få svar på dina frågor? Ställ din fråga här

För att anmäla dig till nyhetsbrevet, lämna mailadress