Eyeonid Group AB

Eyeonids proaktiva ID-skyddstjänster befinner sig i en spännande lanseringsfas

Nyhet   •   Jan 16, 2017 15:01 CET

Eyeonid, som grundades 2014 och har utvecklat en tekniskt komplex plattform för proaktiva ID- skyddstjänster, noterades på NGM MTF i september 2016. I december tecknade Eyeonid sitt första strategiska samarbetsavtal med mySafety Group, som är ledande på ID-skyddsförsäkringar och vardagssäkerhet i Norden. Hösten 2016 startade Eyeonid även ett helägt dotterbolag i USA, varifrån bolaget kommer erbjuda API-tjänster mot företag som till exempel vill använda tekniken som en del av sitt eget IT-säkerhetssystem.

Identitetskapningar är ett växande problem i såväl Sverige som övriga världen. Eyeonid bevakar och larmar kunder när känslig, privat och företags digitala information, exempelvis inloggningsuppgifter, kreditkortsnummer och personnummer, konstateras på obehöriga platser på internet. Det gör att kunden kan vidta åtgärder för att skydda sig och förebygga exempelvis en ID-kapning.

– Vi har idag två olika produkter: en helhetslösning för företag som vill erbjuda sina kunder en proaktiv ID-bevakningstjänst samt en API-lösning som företag kan integrera som en del av sitt eget IT-säkerhetssystem. API-lösningen möjliggör för exempelvis en bank att, via vår databas, göra sökningar på kunders kreditkort för att se om vi har funnit dessa i olämpliga forum på Internet, säger Daniel Söderberg, vd på Eyeonid.

Genombrottsaffär med Mysafety Group
Eyeonid hade två strategiska mål under 2016, dels att börsnotera bolaget samt gå från teknisk utveckling till att erbjuda bolagets första tjänst till marknaden. Börsnoteringen skedde i september 2016 på NGM MTF. Inför noteringen genomfördes en publik spridningsemission som blev övertecknad. I december samma år tecknades bolagets första samarbetsavtal med mySafety Group.

– Vårt treåriga samarbetsavtal med mySafety är en genombrottsa är som förstås är strategiskt mycket viktigt för oss. mySafety är marknadsled- ande och har i era års tid drivit hela ID-skyddsförsäkringsmarknaden i såväl Sverige som i era andra länder. Deras marknadskännedom och långa erfarenhet i kombination med vår tek- niska kompetens gör samarbetsavtalet mycket intressant. Vi påbörjar vårt samarbete på den svenska marknad- en, men tanken är att så småningom expandera även på andra marknader eftersom problemet med ID-kapningar och ID-bedrägerier är globalt, säger Daniel Söderberg.

Siktar på fler samarbetsavtal under 2017

– Det känns väldigt roligt att när bolaget nu rör sig från utveckling till försäljning så är vår första egentliga a är med den ledande aktören inom ID-skydd och vardagssäkerhet. Utöver att a ären ger oss löpande intäkter under en längre tid så ser vi speciellt fram emot att arbeta tillsammans med mySafetys kompetenta team och dra nytta av deras långa erfarenhet när vi fortsätter att produktutveckla Eyeo- nids tekniska lösningar, säger Daniel Söderberg.

Under föregående år har Eyeonid lagt mycket tid och fokus på att förbereda företaget och företagets tekniska plattform för de kommande legala kraven som väntar i form av den nya dataskyddslagen samt gällande PUL- lagstiftningar.

– Då siktet är inställt på den internationella marknaden valde vi att redan nu lägga de resurser som krävdes och kommer att krävas för att säkerställa att vi med marginal följer nuvarande samt kommande regler och lagar gällande datalagring.

Nu finns inga juridiska hinder för Eyeonid att lansera sina tjänster på den globala marknaden. Den tekniska plattformen utgör i dagsläget basen för två tjänster, men i framtiden är tanken att lansera er tjänster med utgångs- punkt från samma plattform.

– Under 2017 är vår ambition att teckna era nya avtal med era nya samarbetspartners. Vår a ärsmodell baseras på en prenumerationsmodell, vilket innebär att slutkunden betalar en löpande månads- eller årsavgift för att använda våra tjänster. Målet under 2017 är att bygga vår prenumerations- stock av betalande slutanvändare, ju större prenumerationsstocken är, desto större utvecklings- och intäkts- möjligheter har vi. Vår första tjänst, ID-bevakning, är en ren volymtjänst som är tänkt att attrahera de stora massorna främst via partners. Fram- över ser vi att vi kommer kunna erbjuda slutanvändarna ytterligare tillläggstjänster men även andra tjänster inom området som i sin tur kommer genererar större intäkter för bolaget, säger Daniel Söderberg.