Yttra

Får miljömärkt kosta mer?

Nyhet   •   Jun 28, 2013 12:38 CEST

Får miljömärkt kosta mer? Yttra frågade drygt tusen personer i Sverige om deras syn på prissättningen av miljömärkta jämfört med icke miljömärkta produkter. Frågeställningen ingår som en del i Yttras senaste undersökning "Beteende, miljömärkning, pris och ansvar".

I vissa fall finns prisskillnader mellan miljömärkta produkter och icke miljömärkta produkter inom en viss varugrupp. I andra fall är prisskillnaden obefintlig eller mycket liten. För att få en indikation av hur priskänsliga respondenterna är bad vi dem ta ställning till olika påståenden.

15 % instämmer helt eller i stor utsträckning i påståendet ”Jag väljer alltid miljömärkta produkter, även om jag måste betala mer för dem än för ’konventionella’ produkter”. 55 % instämmer i liten utsträckning eller inte alls, medan 30 % instämmer delvis.

Samma pris för miljömärkt och konventionellt?
36 % instämmer helt eller i stor utsträckning i påståendet ”Jag väljer miljömärkta produkter i de fall de inte kostar mer än ’konventionella’ produkter”. Ytterligare 36 % instämmer delvis medan endast 28 % instämmer i liten utsträckning eller inte alls.


Ska miljömärkt vara billigare än konventionellt?
Påståendet ”Jag väljer miljömärkta produkter bara i de fall de är billigare än ’konventionella’ produkter” instämmer 16 % helt eller i stor utsträckning i. Över hälften, 55 %, instämmer i liten utsträckning eller inte alls.

Aldrig miljömärkt?
Endast 8 % instämmer helt eller i stor utsträckning i påståendet ”Jag väljer aldrig miljömärkta produkter, oavsett om de kostar mer eller mindre än ”konventionella” produkter”. Mer än två tredjedelar, 68 %, uppger att de inte alls eller i liten utsträckning instämmer, medan 24 % instämmer delvis.

» Läs mer i rapporten "Beteende, miljömärkning,pris och ansvar"