Facility Labs AB

Facility Labs lanserar ny rapport för uppföljning av helghandeln

Nyhet   •   Jan 14, 2014 16:48 CET

I efterdyningarna av den just avslutade julhandeln som enligt Svensk Handel förväntades omsätta 65 miljarder SEK är många handlare och fastighetsägare idag nyfikna på hur besöksstatistiken som påverkar resultatet sett ut. För att kunna möta efterfrågan på information om kundflöden specifikt knutna till intensiva shoppingperioder lanserar därför Facility Labs en ny produkt i form av en uppföljning av handeln under högtidshelger.

Med flera årligt återkommande och shoppingintensiva högtidshelger är det viktigt för retail-branschen och köpcentrumägare att kunna följa nyckelfaktorer som driver handel och omsättning.

Första helghandelsuppföljningen utvärderar julhandeln som är retail-branschens viktigaste handelsperiod och har redan tidigt i januari skapat ett stort intresse bland fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Beställare av denna första rapport, som omfattar en period fram till och med Trettondagshelgen, kommer att kunna utvärdera storleken på kundflödet och dess geografiska spridning inom olika delar av marknadsområdet. I en lättförståelig rapport sammanfattas de viktigaste nyckelfaktorerna på ett sätt som är lätt att ta till sig och också lätt att presentera vidare för ägare och intressenter.

– Det är viktigt att marknadsansvariga, centrumledningar och fastighetsägare får en första jämförelsepunkt, så att det är lätt att jämföra handeln under samma period nästkommande år, säger David Teppans som är chefsanalytiker på Facility Labs.

Trenden i branschen är tydlig när det gäller att möta marknadsförändringar genom tekniska innovationer, automatiserade mätsystem och analysmetoder. Avsikten att samla på sig bättre kunskap om konsumenterna syftar till att skapa bättre beslutsunderlag att förhålla sig till.

– Intresset för automatiserad mätbarhet spås öka under 2014 tack vare köpcentrumledningarnas behov av konkurrensfördelar i form av bättre förståelse av konsumenternas beteende, säger Maria Skarborg, VD på Facility Labs.

För ytterligare information kontakta
Maria Skarborg, VD, tfn +46 (0)708 796 992, e-post maria.skarborg@facilitylabs.com, alternativt
Rodrigo Muñoz, säljare, tfn +46 (0)768 633 697, e-post rodrigo.munoz@facilitylabs.com, alternativt
Fredrik Vastad, produktchef, tfn +46 (0)73 420 71 28, e-post fredrik.vastad@facilitylabs.com.