Skurups kommun

Fältsekreterare arbetar förebyggande

Nyhet   •   Maj 19, 2016 11:55 CEST

Fältarbetet i Skurup befinner sig just nu i en uppstartsfas. Två nyrekryterade fältsekreterare kommer framöver att finnas ute i skolorna och där ungdomar rör sig. De har som främsta uppgift att arbeta förebyggande gentemot alkohol, droger och risken för unga att komma i kontakt med kriminella nätverk.

Hilde Pettersson finns just nu på plats på Fiskaregatan 5 i Skurup och i augusti börjar även Jonna Östensson. Båda två har stor erfarenhet av arbete med unga i utsatta situationer, Hilde från arbete bland annat med unga missbrukare och Jonna med ungdomar på HVB-hem. Var och en poängterar betydelsen av att arbeta förebyggande, som är vad de kommer att fokusera på under sina kommande två år i kommunen.

– Man kan säga att vi kommer att stärka skyddsfaktorerna för Skurups barn och ungdomar, bland annat genom att lyssna in ungas behov och bygga på redan fungerande system, berättar Hilde Pettersson. Hon betonar vikten av samverkan, inte bara med polisen, BRÅ, skolan och fritidsgårdarna utan också över kommungränserna.

Där vi behövs ska vi finnas
– Jag tog en titt runtomkring i tätorten vid Valborg, berättar Hilde. Detfanns inga ungdomar i Skurup. Vi antar att många av kommunens unga befann sig i Stadsparken i Lund. Då är det där vi ska finnas den kvällen. Eller – varför inte finnas på Pågatågen och se till att alla har biljetter och kommer hem ordentligt? Vi bör titta på möjligheterna att anpassa arbetet efter situationen. Arbetssättet skapas med behoven i centrum.

Svårt för unga att sortera i informationen
Jonna berättar att en aspekt av att arbeta förebyggande idag är att alla vuxna behöver inse att unga idag är pålästa vad gäller droger, men frågan är vilka fakta som stämmer.

– Idag strömmar informationen emot dem via Google. Allt du vill veta finns en knapptryckning bort. Nätet är en stor källa till spridning av uttalanden om droger och det är inte lätt för någon att veta vad som stämmer. Inställningen till narkotika idag är positiv/liberal delvis på grund av den digitala kulturens informationsflöde. Det är inte alltid lätt för föräldrar att diskutera med en påläst tonåring. Det är bland annat detta vi har att jobba med – ännu mer än föräldrarnas oro för att de unga driver runt på byn. En viktig uppgift är att stärka föräldrar och vuxna omkring våra ungdomar. Dessa samtal är viktiga.

Artikeln i sin helhet hittar du på http://skurup.se/29449