Trafikkalendern

Fältstudier hjälper elever att reflektera kring trafik- och hållbarhetsfrågor

Nyhet   •   Mar 25, 2015 14:20 CET

- Vi har arbetat med trafikfrågor och hållbar utveckling som en röd tråd under läsåret, berättar Ulrika Lundell som är lärare på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg.

Arbetet inleddes med en gemensam genomgång av begreppen fältstudie och trafikflöde för att öka förståelsen kring vad de innebär. Därefter fick eleverna själva bege sig ut i centralorten Charlottenberg, för att föra statistik över hur många bilar som färdades på en viss sträcka under 10 minuter.

Eleverna har också studerat riskerna med att fortsätta släppa ut koldioxid i samma utsträckning som vi gör nu. Hur påverkar det klimatet? Vilka konsekvenser får växthuseffekten för planeten? Hur kan vi bli bättre på att använda oss av andra lösningar och alternativ?

Så här gick fältstudierna till
Klassen delades in i mindre grupper. Grupperna fick sen i uppgift att samla in egen data genom att göra observationer och mätningar vid olika tidpunkter. På så vis fick eleverna ihop ett bra underlag som de kunde diskutera och jämföra med varandra. Det fältstudiegrupperna bland annat kunde se, var att många bilister åkte en och en i bilarna. För- och nackdelar med vad de iakttagit och mätt under fältstudien diskuterades sedan flitigt i klassen. Likaså reflektioner kring hur hållbara våra resvanor är för planeten i ett längre perspektiv.

- Det intressanta med fältstudierna är att eleverna själva kommit fram till egna slutsatser och lösningar. Till exempel att fler skulle kunna resa kollektivt, samåka i bil och gå och cykla mer, om sträckan inte är så lång, säger Ulrika Lundell.

Eleverna har även undersökt andra faktorer som kan hjälpa eller stjälpa planetens framtid, såsom sop- och avfallshantering och gjort ett studiebesök på reningsverket.

- Vi har gjort fältstudier i den lokala affären för att undersöka tillgången på ekologisk mat, hur långt olika varor har transporterats innan de når butiken, intervjuat rektor och bespisningspersonal om de har ett hållbarhetstänk i de beslut de tar, haft kontakt med kostchefen i kommunen, samt besökt en miljöinspektör och gjort en intervju med henne, berättar Ulrika Lundell.

Elever tränas i demokratiska processer
Eleverna på Gunnarsbyskolan är nu i full gång med att skriva ett medborgarförslag till kommunen. I medborgarförslaget kommer de att belysa betydelsen av att äta mer ekologiskt och närproducerat, eftersom matens miljöpåverkan och transportväg är en viktig faktor att ta hänsyn till om vi ska kunna nå miljömålen och en hållbar utveckling. Med dessa argument önskar de få mer ekologisk mat i skolmatsalen.

Stort tack till Ulrika Lundell för att du delade med dig om hur ni arbetar med trafik- och hållbarhetsfrågor på Gunnarsbyskolan i Charlottenberg. Trafikkalendern önskar er fortsatt lycka till med era fältstudier.