Skogssällskapet

Färre älgskador i norr

Nyhet   •   Okt 05, 2012 11:05 CEST

Älgskadorna är fortfarande höga, men i år kan det ha skett ett trendbrott.

Enligt senaste älgbetesinventeringen är de färska älgskadorna i ungskogarna åtta procent, jämfört med tio procent 2011.

Läs mer i Skogsvärden nr. 3, 2012