GetAccept

Färre arbetstillfällen inom elbranschen?

News   •   Mar 02, 2018 07:42 CET

Skriftligt godkännande blir ny standard vid tecknande av el- avtal från och med den 1 juni i år. En stor förändring i en bransch som redan nu kämpar med hög konkurrens och pressade priser. Även Regeringen har lämnat in en lagrådsremiss där de föreslår att skriftlighetskrav vid telefonförsäljning skall bli lag för alla branscher som använder sig av varu- och tjänsteförsäljning över telefon.

”Utmaningen ligget inte i att digitalisera avtalshanteringen utan att på ett enkelt sätt försäkra att avtal inte glöms bort och rinner ut i sanden”

Både Energiföretagen Sverige, Konsumentverket och Regeringen anger e-post, sms och signering digitalt som lösningar på företagens utmaning med att få in det skriftliga acceptet.

Men utmaningen kommer inte i första hand vara att digitalisera avtalshanteringen och kundbeslutet utan att hitta ett smidigt system som försäkrar att köp blir av trots det extra steget, samtidigt som man måste förhindrar att skickade avtal rinner ut i sanden.

Samir Smajic, VD och medgrundare av GetAccept, ett företag som digitaliserar dokumentprocesser, menar att problemet är större än så.

-Email, post och e-signering i sig kommer inte ensamt lösa problemet med avtal som inte blir signerade. För att det skall vara enkelt för säljaren att förhindra att de rinner ut i sanden krävs mer. Kunden vill idag känna sig trygg att lämna det skriftliga godkännandet genom enkla hanteringssätt och personliga kundrelationer.

Hur kan säljare inom elhandel få in fler avtal med hjälp av de nya riktlinjerna?

-Genom att förtydliga för kunden vad som förväntas av dem och göra det enkelt att ta ett beslut. Under tiden kan säljarna med hjälp av digitala verktyg ha koll på vem som är redo att skriva under och vem som behöver extra stöd i beslutsprocessen. Även att förenkla kommunikationen vid frågor hos kunden blir allt viktigare, säger Samir.

Nya utmaningar- många möjligheter
När skriftligt godkännande blir den nya standarden inom elhandel och eventuellt alla branscher tillkommer ytterligare utmaningar – både förändringen i sig och den nya transparenta konkurrensen.

Men det finns också fantastiska möjligheter att som leverantör skaffa sig ett försprång och få fler nöjda och återkommande kunder. Nöjda kunder leder till fler arbetstillfällen och ett starkare varumärke. Kravet på ett skriftligt godkännande för elhandelsföretagen är ett första steg för en mer välfungerande marknad för telefonförsäljning.

Vill du veta mer om hur GetAccept kan hjälpa ditt företag att ta kontrollen och bli redo för de nya riktlinjerna?