Sveriges Kommuner och Landsting

Färre drabbas av trycksår

Nyhet   •   Nov 15, 2011 11:22 CET

För andra gången har landstingen och kommunerna undersökt hur många patienter och boende som har trycksår. Undersökningen visar att i de landsting som medverkade har andelen patienter med trycksår minskat till 14.4 procent och i kommunen är resultaten på samma nivå som vårens mätning, 14 procent. Här nedan kan du ladda ned resultaten från mätningen.

Drygt hälften av de upptäckta trycksåren är lindriga och visar sig som en hudrodnad utan ett egentligt sår. De svårare trycksåren upptäcktes hos knappt 8 procent respektive 11 procent i kommunen. De vanligaste trycksåren uppstår i ryggslutet och på hälen.

I mätningen undersöks också hur många av patienterna som fått en riskbedömning.

– Trycksår är en av de vanligaste vårdskadorna och det går att förebygga. Därför är det viktigt att bedöma om personen har en ökad risk för tryckskada. Finns en ökad risk kan till exempel tryckavlastande madrass förhindra att trycksår uppstår, säger Eva Estling, samordnare för patientsäkerhetsfrågor på Sveriges Kommuner och Landsting.

Totalt har 12397 personer undersökts – både i äldreboenden och inlagda på sjukhus. 14 landsting/regioner och 21 kommuner deltog i höstens mätning. Våren 2012 kommer mätningen att upprepas.

Trycksår är ett av de prioriterade områdena i Sveriges Kommuner och Landstings satsning på ökad patientsäkerhet som pågått sedan 2007. SKL har ett tagit fram ett kunskapsunderlag som stödjer landsting och kommuner att arbeta systematiskt för att minska trycksåren.


Ladda ner hela resultatet för kommuner (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

Ladda ner hela resultatet för landsting (pdf-dokument, öppnas i nytt fönster)

SKL:s arbete med patientsäkerhet 

För mer information:
Agneta Andersson
avdelningen för vård och omsorg
Tfn: 08-452 76 56
Mobil: 076-109 76 56
agneta.andersson@skl.se

Pressjour:
08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l