Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

Fakta om, Ortopediska kliniken Hässleholm - Kristianstad - Ystad

Nyhet   •   Aug 08, 2012 15:10 CEST

Verksamheten i östra Skåne har sedan många år en stark utveckling och är idag en av landets tio största ortopediska kliniker om man ser till antalet behandlingar och Skandinaviens största vad gäller ledplastikverksamhet.

Det har funnits en ortopedisk klinik i Kristianstad sedan 1953. I Hässleholm skapades den ortopediska sektionen inom den allmänkirurgiska kliniken 1979 och redan i februari samma år genomfördes den första ortopediska ledplastikoperationen på sjukhuset i Hässleholm. Patienten fick då vårdas på BB eftersom det var den enda helt rena avdelningen på sjukhuset.

I maj nio år senare bildades en ortopedisk klinik i Hässleholm. Ytterligare några år senare, 1994, gick klinikerna i Kristianstad och Hässleholm på egen begäran samman och uppdelning av elektiv och akut verksamhet inleddes. De genomförda förändringarna ledde till en mer effektiv ortopedisk verksamhet som gav möjlighet att ta emot patienter från hela Sverige men även ifrån andra länder i Östersjöregionen. En annan viktig faktor för klinikens utveckling har varit framväxandet av det fria vårdsökandet.

Verksamheten kom att växa ytterligare strukturellt då kliniken, från och med den 1 januari 2009, fick i uppdrag att driva den ortopediska verksamheten i Ystad. Härutöver tillhandahåller kliniken läkarkompetens för den ortopediska mottagningen i Simrishamn.

Kliniken har sedan många år arbetat för att skapa en stark forsknings- och utvecklingsmiljö och inom verksamheten finns ett tillåtande klimat och ett intresse för vad forskarna gör. Kliniken har tio disputerade läkare, en professor, fyra docenter och sex doktorander. På klinikens forskningsenhet finns forskningssköterska och studiekoordinator.

Kliniken ansvarar för större delen av östra Skånes ortopediska verksamhet och genomförde 2011 cirka 6 800 operationer varav drygt 3 800i öppenvård och knappt 3 000 i slutenvård. Med tankepå klinikens geografiska utspriddhet är det en viktig egenskap för medarbetarna att fungera väl på flera arbetsplatser