Aruba a Hewlett Packard Enterprise company

Fallstudie: Ledande lyxhotell byggde om sitt trådlösa nät för att möta gästernas förändrade medievanor

Nyhet   •   Jul 09, 2013 18:13 CEST

Hotellgästernas förändrade medievanor betyder att de trådlösa nät man hade tidigare inte längre kan hantera trafiken. Hotellgästerna har ofta med sig flera enheter, plattor, mobiler, och datorer där de tittar på streamad TV och Play istället för hotell-TV. För hotell som sätter en ära i att leverera förstklassig service måste även video- och telefonkonferenser flyta problemfritt. 

Ett av Sveriges mest exklusiva hotell insåg att kapaciteten i de befintliga trådlösa nätverken inte fortsättningsvis skulle räcka till för att ge gästerna den service de förväntade sig. Tillgång till väl fungerande trådlöst nätverk är också en av de saker som hotellgäster värdesätter mest. Därför valde hotellet att bygga om nätet. 

I den initiala planeringen verkade det som att man skulle kunna täcka rummen, konferenslokalerna och administrationsutrymmen med 70 accesspunkter. Men under arbetets gång insåg man snart att den unika byggnadens tjocka väggar och annat gjorde att det krävdes 129 strategiskt placerade accesspunkter kopplade till tre Aruba 3600 som styr trafiken och fördelar kapaciteten efter behov och prioritet.

Idag får varje enskild individ tilldelning av kapacitet efter behov och tillgång. Samtidigt prioriteras till exempel personalens trafik så att servicenivåerna kan vara fortsatt förstklassiga. Nedan följer en kort sammanfattning:  

Teknisk lösning

  • Tre Aruba 3600 styrenheter för fördelning av kapacitet och redudans
  • 129 accesspunkter, en blandning av Aruba AP-61, AP-65 och AP-105
  • Stöd för flera virtuella nät och nätnamn (SSID)
  • Individuella säkra lösenord för varje gäst delas ut vid inloggning

Problem som löstes/nya möjligheter

  • Täckning över hela anläggningen, alla rummen, konferensavdelning och kontor
  • Möjlighet att blanda olika typer och modeller av accesspunkter för att slippa byta ut allt i samband med teknikskiften
  • Möjlighet att ansluta fjärranslutna accesspunkter för täckning på platser utanför hotellet
  • Förstärkt stöd för trådlösa terminaler typ betaldosor 
  • Förstärkt kapacitet för att kunna hantera flera datorer och enheter per gäst
För att läsa fallstudien, vänligen skicka en förfrågan till Daniel eller Maria på Aruba Networks i Stockholm.