FAO

FAO oroas över Haitis jordbruk

Nyhet   •   Feb 12, 2010 15:33 CET

FAO:s general direktör Jacques Diouf

Generaldirektören slår larm om bristande stöd

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf slår larm om ett otillräckligt stöd till uppbyggnaden av Haitis jordbruk. Diouf höll ett tal på toppmötet i Rom där FN-organisationernas hjälpinsatser för Haitis återuppbyggnad diskuterades.

”Haiti står inför en omfattande livsmedelskris och vi är mycket oroliga över bristen på stöd till jordbrukssektorn från FN:s vädjan om akuthjälp.”

I FN:s vädjan om akuthjälp med 575 miljoner dollar var 23 miljoner riktade till Haitis omedelbara behov till jordbrukssektorn. ”Hittills har endast 8 procent av denna summa erhållits”, säger Diouf.

”Haitis sociala och ekonomiska återuppbyggnad förutsätter att livsmedelsproduktionen återhämtar sig och att omfattande investeringarna görs på landsbygden”, fortsätter Diouf.

Akuta prioriteringar

”Just nu är det mycket viktigt att stödja den kommande odlingssäsongen som börjar i mars, vårbruket står för mer än 60 procent av den nationella livsmedelproduktionen”, menar Diouf.

FAO har redan börjat dela ut utsäde, växtnäringsämnen och redskap för att hjälpa haitiska jordbrukare att komma igång med vårbruket. Trädgårdsgrödor som planteras nu kommer att vara klara att skördas inom tre månader och kan då förse samhällen med näringsrik mat under flera månader, fortsätter Diouf.

Framöver kommer ett team av FAO:s främsta experter åka till Haiti för att hjälpa jordbruksministeriet att utforma ett långsiktigt program för jordbrukets återuppbyggnad.

Behov av hållbart stöd

”Haiti behöver få ett uthålligt internationellt stöd under en längre period för att uppnå en hållbar tillväxt och för att drastiskt kunna minska hunger och fattigdom” förklarar han. Dessa åtgärder kräver bättre samordning av FN organisationernas insatser och dessutom vidareutveckling av det befintliga samarbetet.

Diouf avslutar sitt tal med att föreslå ett utökat samarbete mellan FAO, WFP och IFAD.  Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa Haitis regering i arbetet med återuppbyggnaden av jordbrukssektorn.

Redan före jordbävningen arbetade FAO med ett program som omfattade 49 miljoner dollar för att stödja den Haitiska regeringen. Programmet erbjöd omfattande expertis vilket organisationen kan erbjuda sina medlemsländer.

Övriga deltagare på toppmötet var Haitis jordbruksminister Jaonas Gué, WFP:s verkställande direktör Josette Sheeran och IFAD:s chef Kanayo Nwanze.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Jordbävningen i Haiti