Apotek Hjärtat

Farmaceuter på samtliga apotek – kommentar ang medieuppgifter

Nyhet   •   Mar 28, 2012 14:08 CEST

Apotek Hjärtat tillbakavisar uppgifterna i media om bristande kompetens, uppgifter som baseras på en kundanmälan till Socialstyrelsen.  På Apotek Hjärtat har vi alltid minst en utbildad farmaceut på plats på samtliga apotek. Så var också fallet på detta apotek den dag som anmälan avser. Farmaceuter är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och är beroende på utbildning antingen apotekare eller receptarier. På större apotek är alltid flera farmaceuter i tjänst.

– Vi tar alltid synpunkter, klagomål och anmälningar från våra kunder på allvar. I det här fallet har det skett missförstånd, vilket vi beklagar, säger Annika Svedberg, chef för Farmaci och Kvalitet på Apotek Hjärtat.

Apotek Hjärtat vill vidare betona att läkemedlet vars utgångsdatum hade gått ut, inte lämnades ut till kunden – ingen felexpediering skedde eftersom personalen uppmärksammades utgångsdatumet. När vår medarbetare ville erbjuda kunden en ny förpackning, tackade han dock nej.

På Apotek Hjärtat är kvalitetsarbetet centralt och har sin utgångspunkt i patientsäkerheten. Kraven är höga på alla svenska apotek, oavsett ägare. Kraven finns i lagar, förordningar och föreskrifter från Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen. Kontrollen av apoteken sker dels genom apotekens egna kvalitetssystem, dels genom tillsyn av myndigheterna.

För mer information kontakta:
Tf presschef Erika Burlin Hellman, 0727-15 94 80, erika.burlin.hellman@apotekhjartat.se