Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Farmakovigilansdagen 2013

Nyhet   •   Apr 17, 2013 15:59 CEST

Moderator: Anders Carlsten

Program

08.30-09:00

Registrering

Kaffe & smörgås

09:00-09:10

Välkomna

Anders Carlsten

09:10-09:30

Inledning av GD

Christina Åkerman

09:30-10:00

Årets biverkningsrapporter

Lennart Waldenlind

10:00-10:30

Missbruk och läkemedel

Inger Öhman

10:30-11:00

Kaffe

11:00-11:30

Farmakovigilanslagstiftningen
från juli 2012
– status för implementeringen

Annika Wennberg

11:30-12:00

Safety Referrals
– ny lagstiftning under 2013

Christer Backman

Charlotte Backman

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:30

Additional monitoring

Kristina Rissler Maier

13:30-14:00

Medication Error

Kristina Rissler Maier

14:00-14:30

GVP Module XV - Safety communication

Jane Ahlqvist-Rastad

14:30-15:00

EURD-listan och PSUR

Carina Frank

15:00-15:30

Kaffe

15:30-16:00

·  Farmakovigilansinspektioner

·  Farmakovigilansaktiviteter på EMA

Katarina Andersson

Anna Toth

16:00-16:30

Nationell säkerhetsrapport

Charlotte Asker-Hagelberg

16:30-16:40

Summering av dagen

Anders Carlsten

16:40-17:00

Avslut av GD

Christina Åkerman

Anmälan vill vi ha senast den 6 maj.

 Till anmälan

Har du önskemål om specifika frågor som ska tas upp inom de olika programpunkterna är du välkommen att skicka in dem i förväg.
 biv.central@mpa.se