FU, Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd

Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd i Almedalen 2-3 juli

Nyhet   •   Jun 24, 2013 10:01 CEST

Tisdag 2 juli 2013 kl 11.00, Lokal Burmeister

Kampen om talangerna

Ciceron/samtalsledare: Rudolf Antoni, utredare och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna GFR 

Medverkande:
Mona Finnström, vd, Fastigo
Peter Larsson, samhällspolitisk direktör, Sveriges Ingenjörer
Linda Nordlund, förbundsordförande, LUF Liberala Ungdomsförbundet
Madeleine Rietschel, verksamhetsansvarig, Fastighetsbranschens utbildningsnämnd 

Till 2021 behöver fastighetsbranschen rekrytera 10 000 personer. Unga och utrikesfödda är två viktiga grupper – men hur lockar vi dem? Vilket ansvar har arbetsgivare och fack? Vad kan riksdag och regering göra för bättre matchning, stöd från Arbetsförmedlingen och fler platser på yrkesutbildningarna.

Fastighetsbranschens stora rekryteringsbehov beror både på pensionsavgångar och tillväxt i branschen. En möjlig lösning är att hitta bättre vägar in för unga och utrikes födda. Att nå rätt personer inom dessa grupper är dock svårt då det är få unga som känner till att fastighetsbranschen existerar och bland utrikesfödda kan det finnas språkliga barriärer eller valideringsproblem. Hur möter vi dessa hinder? Vilket ansvar har vi som arbetsgivare? Vad kan facket göra och vad kan riksdag och regering göra för att få till bättre matchning, se till att behoven av platser på yrkesutbildningarna täcks och att stöd från Arbetsförmedlingen finns att tillgå? Vid seminariet presenteras resultatet av enkätundersökning som genomförts bland riksdagspolitiker och i fastighetsbranschen. 

- - -

Onsdag 3 juli 2013 kl. 12:30, Svensk Ventilations trailer, Holmen, Visby Hamn, plats 59

Kan Sveriges utbildningssystem utbilda unga till rätt utbildning och kan arbetsmarknaden anställa?

Moderator: Antoni Lacinai

Medverkande:
Madeleine Rietschel, Verksamhetschef för fastighetsbranschens Utbildningsnämnd
Henrik Brengesjö, Utbildningsansvarig på Kyl & Värmepumpföretagen
Britta Permats, VD i Svensk Ventilation

Paneldebatt:
(FP) Erik Scheller, 1:e vice Förbundsordförande i Luf, politisk sakkunnig på Utbildningsdepartementet
(M) Andréa Ström, Riksordförande Moderata Studenter
(MP) Emma Hult , Språkrör för Gröna Studenter
(KD) Hugo Fievert, 2:e vice Förbundsordförande i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
(S) Talla Alkurdi, förbundsordförande för S-studenter och medlem i Socialdemokraternas partistyrelse

Fler unga i arbete!

På grund av den accelererande teknikutvecklingen som skett under de senaste åren så har helt nya yrkeskategorier skapats på arbetsmarknaden. Det finns därför ett ökat behov av ungdomar med yrkeshögskolekompetens. Fler sådana utbildningsplatser leder till att vi får fler unga i arbete.

Kan svenska utbildningssystemet utbilda unga, inom erforderliga energieffektiviseringsåtgärder som krävs för att nå beslutade energimål?
Vi har nu tuffa energi och miljömål som också kräver nya yrkesroller. Ett mål är att till 2050 halvera energianvändningen i våra byggnader. Det finns därför ett ökat behov av ungdomar med yrkeshögskolekompetens inom installations- och fastighetsbranschen. Fler utbildningsplatser inom dessa områden leder till att vi får fler unga i arbete. Dessutom kan vi då också energieffektivisera våra fastigheter och uppfylla våra framtida energi och miljömål. YH-utbildningar prioriteras inte tillräckligt, så enbart 30 % av alla inkomna ansökningar om utbildningar kan bli beviljade. Detta trots att YH-myndigheten bedömer att minst 60 % av alla ansökningar fyller ett behov hos näringslivet och samtidigt håller en hög kvalitet. Vi vet också att 9 av 10 får jobb efter avslutad yrkeshögskoleutbildning. Ventilations-, kyl & värmepumps- och fastighetsbranschen bedömer att det är en utmärkt utbildningsform som behöver utökas redan idag. Lyssna på debatten med branschen och på politiska ungdomsförbund.

 

Hjärtligt välkomna!