FCG AB

FCG växer inom kvantitativ risk

Nyhet   •   Apr 09, 2013 09:51 CEST

För att möta fortsatt stark tillväxt inom de kvantitativa delarna av riskhantering, rekryterar FCG Henrik Nilsson från SEB och Henrik Teneberg från SAS Institute.
– Med Henrik och Henrik får vi ytterligare bredd i vårt erbjudande, inte minst inom outsourcad riskberäkning, säger Anders Melin, vd för FCG – The Financial Compliance Group.

Under våren har FCG vuxit kraftigt. Med Henrik Nilsson och Henrik Teneberg har nio nyanställda börjat bara sedan årsskiftet. Båda förstärker inom affärområdet Risk.

- Skälet till den kraftiga expansionen är naturligtvis den starka efterfrågan på våra tjänsterr, både från nya och gamla kunder, säger Anders Melin. Efterfrågan driver inte bara nya uppdrag utan gör också att vi kan fortsätta att attrahera de bästa och mest erfarna medarbetarna till FCG.

Henrik Nilsson arbetade närmast på SEB Group Risk Aggregation med bland annat utveckling av riskintegrerade stresstestprogram och riskkvantifiering av föreslagna affärsplaner. Henrik har deltagit i flera expertgrupper inför övergången till Basel III. Han har också gedigen erfarenhet från kreditriskmodellering och validering, främst inom ramen för IRK-godkända portföljer.

Henrik Teneberg har närmast arbetat som riskkonsult på SAS Institute, där han fokuserat på IT-system och beräkning samt rapportering enligt regelverket Solvency II. Henrik har tidigare arbetat med riskrapportering på UBS Investment Bank och med strukturerade produkter på Handelsbanken Capital Markets.

- Under våren har FCG genomfört ett antal större projekt inom riskmodellering och validering, berättar Anders Melin. Vi har dessutom byggt upp ett erbjudande med outsourcad riskberäkning, vilket många kunder efterfrågat. Rekryteringarna av Henrik och Henrik är en viktig del av FCG:s fortsatta expansion inom detta område.Om FCG

FCG - The Financial Compliance Group är en av Nordens ledande konsultbyråer inom riskhantering, regelefterlevnad och verksamhetsstyrning. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom projektkonsulting, outsourcing och det egenutvecklade IT-stödet Internal Governance System - IGS. Bland kunderna finns såväl stora banker och försäkringsbolag som mindre finansiella institut.

Besök vår hemsida för mer information om FCG och våra tjänster.